Doba určitá a zrušení pracovního poměru ve zkušební době


Doba určitá a zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení poměru na dobu určitou bez zkušební doby

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

V pracovní smlouvě jsem uvedla pracovníkovi zaměstnání na dobu určitou 3 měsíce, neuvedla jsem zkušební dobu. Nyní ho chci po měsíci propustit. Platí automaticky tříměsíční zkušební doba, když jsem jí tam neuvedla?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v pracovní smlouvě a zkušební doba jsou dva rozdílné termíny pracovního právní legislativa a Zákoníku práce.

Fakt, že jste sjednali s Vaším zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou tři měsíce, může sice vést k určitému zmatku, ale situace je naprosto jednoznačná.

Pro osvětlení stavu bude asi nejlepší citovat zákoník práce respektive jeho paragraf 31:

§ 31 odstavec 1

V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí, pokud nebyla dohodnuta zkušební doba kratší, tři měsíce. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována.

V uvedeném odstavci je pro Vás nejdůležitejším slovem slovo může. Zkušební dobu můžete sjednat, ale není to povinné. Pokud zkušební doba v pracovní smlouvě sjednána nebyla, tak Váš zaměstnanec má pracovní poměr na dobu určitou do sjednaného data. Vy jako zaměstnavatel ani zaměstnanec nemáte tedy možnost zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Institut zkušební doby nelze využít v této situaci a pracovní poměr tedy skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Máte možnost se zaměstnancem ukončit pracovní poměr dohodou, ale uvedený krok vyžaduje souhlas obou stran, tedy i souhlas zaměstnance.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Doba určitá a zrušení pracovního poměru ve zkušební době byla zveřejněna dne 2016-10-12

Bookmark and Share    počet zobrazení: 2248
Dotaz poradny práce a zaměstnání Doba určitá a zrušení pracovního poměru ve zkušební době je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server