Dohoda o provedení práce, zdravotní a sociální pojištění


Dohoda o provedení práce, zdravotní a sociální pojištění

Osoba bez zdanitelných příjmů, dohoda o provedení práce, zdravotní a důchodové pojištění

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Pracuji na dohodu o provedení práce (DPP), na účet jsem obdržela za měsíc červenec 10 000 Kč. Kolik mám z této částky jako osoba bez jiných příjmů odvést na zdravotní a sociální pojištění?

V pracovní smlouvě (DPP) mám totiž uvedeno, že zaměstnavatel za mne nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Dohoda o provedení práce (DPP), jako jediný pracovně právní vztah, je za určité podmínky osvobozena od odvodů na zdravotní i sociální pojištění. Touto podmínkou je maximální měsíční příjem z dohody o provedení práce nesmí přesáhnout 10 000,-Kč. Do 10 000,- Kč zaměstnanec odvádí pouze daň z příjmu, která činí 15%. Pokud by však příjem z DPP činil 10 001,- Kč za měsíc, tak bude, kromě daně z příjmu, také sraženo a odvedeno sociální a zdravotní pojištění.

Osoba bez zdanitelných příjmů, zdravotní a sociální pojištění

Z dohody o provedení práce nebudete odvádět nic, pokud jste tedy osoba bez zdanitelných příjmů a Váš příjem měsíčně z dohody nebo dohod o provedení práce nepřesáhne 10 000,- Kč.

Zdravotní pojištění

Jako osoba bez zdanitelných příjmů, za kterou neplatí zdravotní pojištění stát, jste povinna odvádět na zdravotním pojistném měsíčně částku 1148,- Kč. Vyměřovacím základem pro tuto částku je výše minimální mzdy. Pokud by se minimální mzda zvýšila, zvýše se i pojistné osob bez zdanitelných příjmů.

Sociální (důchodové) pojištění

Sociální pojištění respektive platba důchodového pojištění je otázkou volby.

Buď budete platit minimální měsíční částku a bude se Vám uvedený měsíc započítávat do odpracovaných měsíců pro potřeby výpočtu nároku na důchod, nebo platit nebudete a měsíc, ve kterém neplatíte, se Vám nezapočte do odpracované doby pro důchod a v budoucnu budete pracovat o to déle. V současné době je minimální záloha na sociální pojištění 1816,- Kč.

Pracovní smlouva není dohoda o provedení práce

Na závěr si dovolím upřesnit, že dohoda o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti, jsou dohodami konanými mimo pracovní poměr a jejich podpis není podpisem pracovní smlouvy, jak je nesprávně uvedeno.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Dohoda o provedení práce, zdravotní a sociální pojištění byla zveřejněna dne 2014-09-03

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5367
Dotaz poradny práce a zaměstnání Dohoda o provedení práce, zdravotní a sociální pojištění je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server