Mateřská dovolená a počet dětí v životopisu


Mateřská dovolená a počet dětí v životopisu

Jak uvádět mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a počet dětí v profesním životopise

Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
Profesní životopis, CV

Potřebovala bych poradit, zda do profesního strukturovaného životopisu uvést mateřskou dovolenou a dítě. Mateřská dovolená mi skončila v půlce a května a do konce června jsem byla zaměstnána v zaměstnání před mateřskou. Tak teď nevím, zda v životopise uvést nebo ne a zda uvést do CV dítě je povinnost.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Uvedení mateřské dovolené respektive rodičovské dovolené a počtu dětí do profesního životopisu a průvodního dopisu uchazeče o práci je jednou z nejfrekventovanějších otázek v oblasti hledání zaměstnání.

Povinnost uvést mateřskou (rodičovskou dovolenou) a děti do životopisu

Životopis nebo další dokumenty uchazeče o práci jsou sice svázány určitou nepsanou normou, ale nikde v zákoně není definována povinnost, co by měl životopis nebo žádost o zaměstnání obsahovat. Není tedy povinností uchazečky nebo uchazeče uvádět v životopise rodičovskou dovolenou.

Ženy, které odcházejí v době trvání pracovního poměru na mateřskou a následně rodičovskou dovolenou, a i muži, kteří nastupují mateřskou dovolenou, jsou stále v pracovním poměru a jsou tedy stále zaměstnanci stávajícího zaměstnavatele.

Mateřskou nebo rodičovskou dovolenou lze tedy z pohledu trhu práce považovat za podobnou situaci jakou je dlouhodobá nemoc zaměstnance, to znamená, že zaměstnanec práci nevykonává, ale stále je v pracovním poměru.

Uvádět nebo neuvádět mateřskou a rodičovskou dovolenou do životopisu?

Otázka, zda uvést nebo neuvést mateřskou dovolenou do strukturovaného životopisu, je mnohem snadnější, nežli jednoduchá odpověď na ni.

Základním pravidlem pro životopis a průvodní dopis je uvádět pravdivé údaje. Pokud budete v životopise lhát, tak to může být základem problémů, které mohou vést k nepřijetí nebo dokonce k ukončení pracovního poměru při vzniku pracovního poměru. Fakt, že neuvedete mateřskou nebo rodičovskou dovolenou v materiálech, ale za lež považovat nejde.

Ve většině případů platí, že je výhodnější v životopise neuvést rodičovskou a mateřskou dovolenou. Pokud zaměstnavatel má obavu ze zaměstnání matky nebo otce s malým dítětem, tak v rámci pohovoru nebo další kroků výběrového řízení nebo během vstupních procedur se tento fakt dozví. Na druhou stranu, pokud Vás zaměstnavatel pozve na pohovor, máte možnost uvedený fakt uvést a zároveň zdůraznit, že například v případě nemoci dítěte máte zajištěno hlídání.

Pokud absolvování mateřské dovolené a děti uvedete do životopisu, tak se vyhnete zklamáním, která mohou plynout z toho, že po pohovoru Vás zaměstnavatel nezaměstná z výše uvedeného důvodu. Na pohovor Vás pozvou pouze ti zaměstnavatelé, které v této oblasti přesně znají Vaši situaci a Vaše šance na úspěšné absolvování pohovoru jsou tedy vyšší.

Na závěr si dovolím poznamenat, že v rámci rovných šancí při zaměstnávání občanů je možné nezaměstnání uchazeče nebo uchazečky o práci z důvodu, že má děti a byl(a) v předchozí době na mateřské a rodičovské dovolené, považovat za diskriminaci, která je odporuje pracovně právní i další legislativě ČR.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Mateřská dovolená a počet dětí v životopisu byla zveřejněna dne 2012-09-12

Bookmark and Share    počet zobrazení: 23090
Dotaz poradny práce a zaměstnání Mateřská dovolená a počet dětí v životopisu je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server