Nejvhodnější obor na VŠ pro projektového managera


Nejvhodnější obor na VŠ pro projektového managera

Projektový manager - výběr vzdělání

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Chtěla bych se stát projektovým managerem, jaký bakalářský (a poté navazující) obor by k tomuto povolání byl nejvhodnější? Děkuji předem za odpověď

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Na kvalifikaci a na vzdělání vhodné pro pozici Projektový manager je možné pohlížet dvě rozdílnými způsoby:

1) Projektový manager jako pracovní pozice, která není závislá na oblasti nebo oboru podnikání

Pokud pohlížíme na pozici Projektový manager jako na povolání, které je možné vykonávat v různých oborech a oblastech činností firem, tak velmi podobný bude i pohled na požadované vzdělání. Z tohoto pohledu by bylo vhodné si vybrat takovou vysokou školu, která nabízí kvalitní výuku managementu a zejména projektové managementu.

U tohoto pohledu by tedy bylo dobré vycházet z hodnocení jednotlivých vysokých škol a univerzit respektive jejich ekonomických nebo ekonomicko-managerských fakult.

2) Projektový manager jako manager a zároveň specialista v určitém oboru podnikání firmy nebo organizace

Pokud přijmeme myšlenku, že podmínkou pro kvalitní vykonávání pozice Manager projektu je nejen vzdělání, manažerské schopnosti, ale i dobrá znalost oboru a prostředí, tak se požadavek na vzdělání, oproti bodu jedna, rozšiřuje i znalost oboru činnosti firmy nebo organizace.

A v tomto případě nehovoříme již pouze o studiu projektového managementu, ale zároveň i o studiu určitého specializovaného oboru. V takovém případě je u výběru odpovídající vysoké školy nebo univerzity brát i v úvahu její specializaci na konkrétní obor. Většina univerzit a specializovaných vysokých škol nabízí managerské a ekonomické obory, kde student získá vzdělání jako teoretický základ pro výkon managerské projektové pozice.

A pokud můžeme hodnotit z požadavků zaměstnavatelů na uchazeče na pozice Projektový manager, tak znalost oboru nebo prostředí je ve valné většině případů stejnou podmínkou jako praxe na podobné pozici. Požadavky na Projektové managery například z oblasti IT, životního prostředí nebo evropských projektů se diametrálně liší.

Lze se stát projektovým managerem pouze vystudováním vysoké školy?

Asi nejzákladnější otázka celého problému je uvedena v nadpisu tohoto odstavce - Stačí odpovídající vzdělání v oblasti projektového managementu pro výkon pozice Projektový manager? Zcela jistě vzdělání není jedinou podmínkou pro výkon této pracovní pozice.

Určitě je třeba plánovat nejen vhodný studijní obor, ale i určitý kariérový plán, jehož výsledkem bude získání dostatečných znalostí a zkušeností pro výkon manažerské projektové pozice.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Nejvhodnější obor na VŠ pro projektového managera byla zveřejněna dne 2015-07-27

Bookmark and Share    počet zobrazení: 2870
Dotaz poradny práce a zaměstnání Nejvhodnější obor na VŠ pro projektového managera je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server