OSVČ a zároveň zaměstnanec


OSVČ a zároveň zaměstnanec

Jak posuzovat Švarc systém?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Pracuji pro obchodní firmu (obor činnosti je velkoobchod) jako IT zaměstnanec, převážně spravuji počítačovou síť podniku, na zkrácenou pracovní dobu. Zároveň jako OSVČ jsem uzavřel s touto firmou smlouvu, že budu spravovat její podnikový informační systém - vzdáleně z domova, svými pracovními prostředky, tzn. outsourcing oblasti informačního systému. Měsíčně si za to fakturuji určitou částku a nejednám ve vztahu nadřízenosti/podřízenosti, mé obory činnosti zaměstnání/OSVČ se nepřekrývají.

Může být problém s podezřením na švarcsystém, pokud dorazí daňová nebo pracovní kontrola? Bohužel to není nijak pevně v zákonech stanoveno, často se jedná o individuální posouzení kontrolora na základě nějakých doporučení nebo předpisů, ještě jsem proto neslyšel zcela jednoznačnou odpověď. Existuje seznam znaků švarcsystému, ale nikde jsem se nedozvěděl, jestli je jako švarcsystém kvalifikováno jejich kompletní splnění nebo splnění jen některých z nich popř. jen jednoho.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Pro posuzování zda jde nebo nejde o Švarc systému je podle mého názoru důležité, zda vztah mezi OSVČ a firmou splňuje všechny znaky - práce pro firmu a vystupování jejím jménem, využití pracovního vybavení nebo výrobních prostředků firmy, výkon pozice v rámci organizační a řídící struktury firmy (nadřízenost, podřízenost), dodržuje stejný rozvrh pracovních hodin jako zaměstnanci firmy. Uvedené znaky Švarc systému celkově nesplňujete a tak by, podle mého mínění, neměla být taková spolupráce považována za problematickou a nelegální.

Určitě není problém se po dohodě s firmou dotázat přímo na příslušném finančním úřadě, zda považuje Vámi popisovou spolupráci za problematickou v kontextu Švarc systému.

Celou problematiku řeší podrobně jiný dotaz na naší poradny - Švarc systém, seznam všech příspěvků k tématu naleznete zde - švarc systém.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada OSVČ a zároveň zaměstnanec byla zveřejněna dne 2015-11-11

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4435
Dotaz poradny práce a zaměstnání OSVČ a zároveň zaměstnanec je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server