Pracovní oděv


Pracovní oděv

Kdo platí pracovní oděv?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Může mi zaměstnavatel nařídit, v jakém oblečení mám pracovat? A pokud mi pracovní oděv může nařídit, musí mi ho zaplatit?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Pracovní oblečení si dovolím, pro potřeby tohoto dotazu, rozdělit na dvě skupiny:

  • Pracovní oděv jako ochranné oblečení
  • Pracovní oděv jako reprezentativní oblečení

Pracovní oděv jako ochranné oblečení

Ve velkém množství výrobních i dalších provozů je nezbytné pro výkon pracovní náplně používat ochranné pomůcky, obuv a oblečení jako nezbytnou součást ochrany zdraví a bezpečnosti vykonávané práce. Pokud je pracovní oděv brán jako ochranná pomůcka pro práci, tak je zaměstnavatel povinen Vám oděv poskytnout a to na vlastní náklady. Zaměstnavatel musí hradit celý ochranný oděv a nemá právo žádat po zaměstnanci jakoukoliv finanční náhradu nebo spoluúčast.

Podrobně se problematice pracovního oděvu jako součásti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci věnuje Zákoník práce v paragrafu § 104 Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje. Odstavec 5 tohoto paragrafu hovoří naprosto jasně:

Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Pracovní oděv jako reprezentativní oblečení

Pokud oděv, ve kterém zaměstnanec pracuje, není omezen normami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak není povinností zaměstnavatele hradit tento oděv nebo na něj jakkoliv finančně přispívat. Zaměstnavatel však může zaměstnancům stanovit parametry takového oblečení.

Například: Pokud se finanční poradce rozhodne jako svůj pracovní oděv používat tepláky a sportovní bundu, tak nepůjde asi o vhodný standard pracovního oblečení pro výkon práce založené na kontaktu s klienty a vyvolání dojmu důvěryhodnosti.

Pracovní oděvy - další dotazy

K problematice pracovních oděvů i pracovní obuvi se objevuje velké množství dotazů směrem k jejich pravidelné obměně, údržbě, praní, žehlení, náhradě při ztrátě nebo poškození. Uvedené dotazy již byly zodpovězeny v sesterských poradnách zaměřených na pracovní právo a tak dodávám následující odkazy:

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Pracovní oděv byla zveřejněna dne 2014-09-21

Bookmark and Share    počet zobrazení: 7102
Dotaz poradny práce a zaměstnání Pracovní oděv je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server