Pracovní pohotovost


Pracovní pohotovost

Lze nárokovat proplácení pohotovosti?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Zaměstnavatel rozdělil zaměstnancům týdny, ve kterých jsou povinni brát zástupy za chybějící pracovní sílu v době svého volna (mimo služby z rozvrhu). V této době, přestože máme volno, musíme vzít služby, které nejsou obsazené. Vychází to 1x za 9 týdnů.

Jde v tomto týdnu o pohotovost, pokud si nemohu nic naplánovat a čekám, zda mě povolají do práce či ne?

Lze se dožadovat alespoň nějaké finanční kompenzace nebo to není nárokové?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Úvodem odpovědi na Váš dotaz si nejdříve dovolím vysvětlit termín pracovní pohotovost podle platné pracovně právní legislativy.

Co je pracovní pohotovost podle Zákoníku práce?

Platný Zákoník práce definuje termín pracovní pohotovost v § 78 odstavci h. Asi nejjednodušší bude uvedený paragraf pracovně-právního kodexu citovat:

Zákoník práce § 78 odstavec h)

Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele

Pokud máme jasně vymezeno, co vlastně pracovní pohotovost je, tak můžeme dále řešit další otázky spojené s touto problematikou pracovního práva, které jsou zejména následující:

  • Může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost, případně za jakých podmínek?
  • Náleží zaměstnanci za dobu pracovní pohotovosti nějaká odměna nebo mzda?
  • Započítává se doba pracovní pohotovosti do pracovní doby?

Všechny odpovědi velmi přehledně zodpovídá Zákoník práce, tentokráte v §95, který je celý věnován pracovní pohotovosti.

Musí zaměstnanec dodržovat pracovní pohotovost?

Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost pouze v případě, že se na pracovní pohotovosti dohodnou. V případě, že k dohodě o dodržování pracovní pohotovosti nedojde nebo s například Pokud zaměstnavatel s nastupujícím zaměstnancem o pracovní pohotovosti vůbec nehovořil, tak není zaměstnanec povinen pracovní pohotovost dodržet.

Zákoník práce § 95 odstavec 1

Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle § 140.

Je doba pracovní pohotovosti proplácena zaměstnavatelem?

Ačkoliv je to pro některé zaměstnavatele nepochopitelné, tak za pracovní pohotovost náleží zaměstnanci odměna. Výše odměny je stanovena na minimálně 10% průměrné mzdy. Pokud zaměstnanec během pracovní pohotovosti začne vykonávat práci, tak mu logicky náleží mzda nebo plat. Více opět citace ze Zákoníku práce.

Zákoník práce § 140

Za dobu pracovní pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Zákoník práce § 95 odstavec 2

Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat; odměna podle § 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas (§ 93).

Započítává se pracovní pohotovost do odpracované doby?

Pracovní pohotovost samotná není započítávána do pracovní doby. Doba práce, kterou zaměstnavatel vykonával a ke které byl povolán během pracovní pohotovosti, se do pracovní doby samozřejmě započítává.

Zákoník práce § 95 odstavec 3

Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.

Pracovní pohotovost - další dotazy

K pracovní pohotovosti se vztahuje velké množství zajímavých dotazů, které již byly zodpovězeny v sesterských poradnách zaměřených speciálně na Zákoník práce a pracovní právo. Z tohoto důvodu přidáváme je odkazy na tyto právní rady:

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Pracovní pohotovost byla zveřejněna dne 2014-10-04

Bookmark and Share    počet zobrazení: 6756
Dotaz poradny práce a zaměstnání Pracovní pohotovost je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server