Pracovní smlouva a změna iniciovaná zaměstnavatelem


Pracovní smlouva a změna iniciovaná zaměstnavatelem

Nová pracovní smlouva

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Jsem v zaměstnání již 6,5 roku a nový nadřízený se rozhodl, že mi nechá změnit pracovní smlouvu s tím, že do ní zahrne i věci, se kterými nesouhlasím. (Zejména pracovní pohotovost)

Co by mělo dle zákona následovat, až smlouvu předloží a já ji odmítnu podepsat?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Změna pracovní smlouvy je oboustranný právní akt. Z toho plyne, že zaměstnavatel nemůže změnit obsah pracovní smlouvy bez Vašeho souhlasu.

Nepíšete podrobněji, co přesně by mělo být obsahem změn v pracovní smlouvě, ale ze zmínky o pracovní pohotovosti vyvozuji, že půjde o změny v náplni práce nebo organizaci pracovní doby. Pokud se na změnách nedohodnete, tak by v takovém případě pravděpodobně nastala situace, kdy zaměstnavatel bude moci rozvázat pracovní poměr z důvodu organizačních změn a Vám by náleželo odstupné.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Pracovní smlouva a změna iniciovaná zaměstnavatelem byla zveřejněna dne 2015-07-13

Bookmark and Share    počet zobrazení: 3835
Dotaz poradny práce a zaměstnání Pracovní smlouva a změna iniciovaná zaměstnavatelem je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server