Příslib zaměstnání


Příslib zaměstnání

Je možné uzavřít ústní dohodu o nástupu do zaměstnání?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Na setkání bývalých spolužáků mi jedna spolužačka, která má vlastní středně velkou společnost, nabídla možnost pro jejich firmu pracovat. Setkali jsme se poté schůzce a nabídla mi možnost otevřít v našem krajském městě jejich obchodní zastoupení pro celý kraj.

Nabídka takového zaměstnání zní lákavě, slibované podmínky velmi atraktivní. Problém je ale v termínu nástupu do zaměstnání, který by byl až 9 měsíců. Přesto jsem dal na schůzce příslib, že nastoupím a budu pro tuto firmu pracovat. Nepodepsal jsem však pracovní smlouvu ani jiný dokument.

Zavazuje mne můj ústní slib k nástupu k tomuto zaměstnavateli? A co když zaměstnavatel nabídku zaměstnání stáhne?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Zaměstnavatel a zaměstnanec mohou uzavřít dohodu o budoucím zaměstnání. Ačkoliv uvedená problematika není specifikována přímo v Zákoníku práce, tak uvedenou problematiku upravuje novelizovaný Občanský zákoník.

Příslib zaměstnání - smlouva o smlouvě budoucí

Příslib zaměstnání je vlastně smlouvou o smlouvě budoucí mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Aby byl příslib zaměstnání platný, tak musí obsahovat tři základní náležitosti:

  • Co bude výkonem zaměstnání (náplň práce)
  • Kde bude zaměstnání zaměstnanec vykonávat
  • Od jakého data dojde ke vzniku pracovního poměru

Příslib zaměstnání uzavřený ústně nebo písemně?

Občanský zákoník umožňuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí písemnou nebo ústní formou. Z toho plyne, že příslib zaměstnání je možné uzavřít také pouze ústní dohodou. Problémem ústní dohody, a nejde pouze o příslib zaměstnání, je případné prokázání, že k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí došlo. Z tohoto důvodu je dobré uzavřít příslib zaměstnání písemně nebo ústně před třetí osobou.

Podrobnosti k problematice příslibu zaměstnání uvádí článek Smlouva o smlouvě budoucí jako příslib zaměstnání.

Odstoupení od příslibu zaměstnání

Příslib zaměstnání není možné brát pouze jako nezávazný slib. Příslibem zaměstnání se zaměstnanec zavazuje k zaměstnavateli do práce nastoupit a naopak zaměstnavatel se zavazuje zaměstnance přijmout.

Příslib zaměstnání je možné odvolat (odstoupit od smlouvy o smlouvě budoucí), ale uvedený právní akt musí být uzavřen je třeba učinit v písemné formě. Odvoláním příslibu zaměstnání není dotčen nárok druhé strany na náhradu škody. Pokud se rozhodnete nenastoupit, tak po Vás uvedený budoucí zaměstnavatel může požadovat náhradu ve finanční podobě.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Příslib zaměstnání byla zveřejněna dne 2014-06-13

Bookmark and Share    počet zobrazení: 29992
Dotaz poradny práce a zaměstnání Příslib zaměstnání je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server