Rozvázání pracovního poměru - možnosti


Rozvázání pracovního poměru - možnosti

Výpověď, dohoda nebo okamžité ukončení pracovního poměru?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Dobrý den, pokud bych potřeboval rozvázat pracovní poměr s výpovědní lhůtou nebo dohodou - může mi zaměstnavatel žádost zamítnout (pokud argumentuje tím, že mě potřebuje)?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Paragraf §48 Zákoníku práce definuje možnosti rozvázání pracovního poměru. V odstavci jedna jsou uvedeny základní možnosti pro ukončení respektive pro rozvázání pracovního poměru:

Pracovní poměr může být rozvázán jen
a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud rozebereme jednotlivé možnosti, tak dohoda je jediným z výše uvedených způsobů rozvázání poměru, který vyžaduje souhlas zaměstnavatele i zaměstnance. Pokud tedy hodláte skončit dohodou, musíte se se zaměstnavatelem dohodnout a zaměstnavatel s dohodou musí souhlasit.

Pokud nesouhlasí, tak může argumentovat například tím, že Vás bude potřebovat. Argumenty pro nesouhlas respektive pro nepřistoupení na dohodu ale nepotřebuje. Prostě nesouhlasí s dohodou o ukončení pracovně právního vztahu k určitému datu a není právní nástroj, který by jej nutil dohodu podepsat. V takovém případě musíte podat výpověď. Případná dohoda o ukončení poměru musí být uzavřena písemně.

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď ze strany zaměstnance má jasně stanovená pravidla a lhůty. Pokud podáte výpověď, tak musíte zaměstnavateli tento dokument nějakým způsobem doručit a prvním dnem následujícího kalendářního měsíce začíná dvouměsíční výpovědní doba. Zaměstnavateli nezbývá než výpověď přijmout a po konci uvedené dvouměsíční lhůty končí pracovní poměr. Souhlas nebo nesouhlas zaměstnavatele na věci nic nemění. Problém v případě výpovědi bývá u uchazečů na trhu práce právě výpovědní doba dvou měsíců.

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance je velmi přehledně definováno Zákoníkem práce v paragrafu §56, který si dovolím odcitovat:

§56 - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže:
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnanec i zaměstnavatel má právo zrušit pracovní poměr ve zkušební době bez udání důvodu. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být vyhotoveno písemně a je platné dnem doručení druhé straně.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Rozvázání pracovního poměru - možnosti byla zveřejněna dne 2015-03-19

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5615
Dotaz poradny práce a zaměstnání Rozvázání pracovního poměru - možnosti je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server