Nástup do zaměstnání - úhrada pracovního oděvu, vstupní prohlídky a školení


Nástup do zaměstnání - úhrada pracovního oděvu, vstupní prohlídky a školení

Kdo hradí vstupní prohlídku, pracovní oděv a školení zaměstnance?

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Dobrý den, nastoupil jsem do nového zaměstnání a mám tři krátké dotazy k ukončení zaměstnání ve zkušební lhůtě:

  1. Pro nástup jsem musel projít vstupní lékařskou prohlídkou u jeho závodního lékaře, kterou mi zaměstnavatel chce proplatit až po ukončení zkušební doby. Má na to právo, nebo můžu požadovat proplacení spojených nákladů v případě ukončení pracovního poměru ve zkušební době?
  2. Může zaměstnavatel požadovat úhradu za pracovní oděv na dílnu, který mi objednával na míru?
  3. Po nástupu mě zaměstnavatel zařadil na plán školení, na které přijede školitel ze zahraničí. Může zaměstnavatel požadovat úhradu tohoto školení, dám-li výpověď ve zkušební době, nebo dá-li výpověď zaměstnavatel mě?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Vaše tři dotazy jsou sice poměrně krátké, ale odpověď bude poněkud delší. Přestože jsou dotazy spíše z oblasti pracovně-právní legislativy, tak se pokusím odpovědět a případně Vás odkázat na články či dotazy v naší sesterské Poradně pracovního práva a Zákoníku práce.

1. Kdo hradí vstupní lékařskou prohlídku?

Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance hradí zaměstnavatel. Pokud ji uhradí zaměstnanec, je zaměstnavatel povinen proplatit náklad za prohlídku zaměstnanci. Úhradu vstupní lékařské prohlídky není možné podle platné pracovně právní legislativy vázat na odpracovaný počet dnů nebo na konec zkušební doby.

Vstupní lékařská prohlídka - odkazy:

2) Kdo hradí pracovní oděv?

Zaměstnavatel je podle zákona povinen zajistit zaměstnanci ochranné pomůcky a oděvy. Pokud je pracovní oděv nezbytný pro výkon práce nebo jde o uniformu, tak Vám není důvod, proč by měl zaměstnavatel po Vás chtít úhradu oděvu. Pokud se jedná o oděv na míru, tak je velmi pravděpodobné, že uvedený oděv bude ochranným oděv a zaměstnavatel by jej měl hradit na vlastní náklady.

Pracovní oděvy - odkazy

3) Kdo hradí školení v případě ukončení ve zkušební době?

Zaměstnavatel může chtít po zaměstnanci úhradu nákladů vynaložených na školení nebo vzdělávání zaměstnance pouze v případě, že s ním předem sjednal tzv. Kvalifikační dohodu.

Podmínek pro sjednání kvalifikační dohody je několik, mezi jiné je třeba zařadit minimální cenu vzdělávacího programu. Náklady na školení na základě uzavřené kvalifikační dohody může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat maximálně do 5 let od absolvování školení nebo vzdělávacího programu.

Kvalifikační dohoda - odkazy

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Nástup do zaměstnání - úhrada pracovního oděvu, vstupní prohlídky a školení byla zveřejněna dne 2016-11-07

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4768
Dotaz poradny práce a zaměstnání Nástup do zaměstnání - úhrada pracovního oděvu, vstupní prohlídky a školení je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server