Úprava pracovní smlouvy - snížení úvazku a současně práce jako OSVČ


Úprava pracovní smlouvy - snížení úvazku a současně práce jako OSVČ

Může zaměstnavatel vynutit změnu pracovní smlouvy?

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Má paní pracuje již 15 let při smlouvě na dobu neurčitou s 8 hodinovou pracovní dobou. Nyní chtějí, změnu pracovní smlouvy s 5 hodinovou pracovní dobou a 3 hodiny na OSVČ. Tím by přišla o 13 plat, část dovolené a stravenky.

Má na to podnik právo? A jak se v této situaci zachovat.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Změna pracovní smlouvy je podle pracovního práva a Zákoníku práce oboustranný právní akt. Z uvedené informace jasně plyne, že jakákoliv úprava pracovně-právního vztahu založeného pracovní smlouvou musí být učiněna se souhlasem obou smluvních stran - zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud Vaše paní nebude souhlasit s úpravou pracovní smlouvy podle nabízených podmínek, tak zaměstnavatel jednostranným právním aktem nemůže změny aplikovat nebo vynutit.

Neznám přesně ani situaci v uvedené firmě ani text uzavřené pracovní smlouvy mezi Vaší paní a jejím zaměstnavatelem, ale pokud je pracovní smlouva standardní a chování uvedeného zaměstnavatele nebude v rozporu s dobrými mravy, tak by měl dále trvat pracovní poměr nebo může zaměstnavatel iniciovat ukončení pracovního poměru s odpovídajícím odstupným.

Přechod na zkrácený úvazek a částečná práce jako OSVČ pro stejného zaměstnavatele se může zdát jako podezřelá a snahou může být snížení nákladů, zejména těch mzdových a může vzniknout riziko podezření na Švarc systém. Na druhou stranu může jít o organizační změny, pro které mohou být reálné důvody i odpovídající argumenty. Uvedená situace se bez dalších informací těžko posuzuje.

Když se pokusím shrnout svou odpověď. Vaše paní musí se změnou pracovní smlouvy souhlasit a zaměstnavatel nemá legální právo změnu podmínek pracovního poměru v tomto rozsahu vynutit. Zaměstnavatel určitě nemá právo nutit zaměstnance navíc k pracovnímu poměru k souběžné spolupráci na základě živnostenského listu (OSVČ). Zaměstnavatelem nabízené podmínky - snížení pracovního úvazku a nahrazení tohoto úvazku spoluprací jako OSVČ navíc může znamenat snahu o ušetření nákladů využitím tzv. Švarc systému. Tento postup zaměstnavatele může být rozporován státními úřady.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Úprava pracovní smlouvy - snížení úvazku a současně práce jako OSVČ byla zveřejněna dne 2015-12-18

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4521
Dotaz poradny práce a zaměstnání Úprava pracovní smlouvy - snížení úvazku a současně práce jako OSVČ je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server