Výpověď dohody o pracovní činnosti


Výpověď dohody o pracovní činnosti

Jak ukončit dohodu o pracovní činnosti?

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Vím že na internetu je spousta vzorů pro výpověď, jen bych ráda věděla zda takto krátký vzor výpovědi dohody o pracovní činnosti by mohl stačit.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Ukončení dohody o pracovní činnosti je z hlediska pracovního práva a Zákoníku práce podstatně jednodušší i rychlejší než výpověď z pracovního poměru založeného pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Základní informace o možném ukončení respektive zrušení dohody o pracovní činnosti (DPČ) specifikuje Zákoník práce v paragrafu 76 v odstavci 4 (viz citace).

§76 Dohoda o pracovní činnosti ZP

(4) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Z uvedené citace jasně plyne, že ukončení je možné jednostranným právním aktem (výpověď) a výpovědní doba je pouze 15 dnů. Dalším rozdílem výpovědi dohody z pracovní činnosti oproti výpovědi z pracovního poměru je počítání výpovědní doby ode dne doručení nikoliv prvním dnem kalendářního měsíce následujícího měsíce po doručení výpovědi z pracovního poměru.

Z hlediska náležitostí pro výpověď dohody o pracovní činnosti asi není třeba vymýšlet do dokumentu nějaké složité kombinace. Dokument by měl mít následují náležitosti:

  • název - Výpověď dohody o pracovní činnosti
  • zaměstnavatel (včetně adresy)
  • informaci o vzniku Dohody o pracovní činnosti mezi Vámi a zaměstnavatelem (datum podpisu dohody)
  • dále uvedete informaci, že podáváte výpověď uvedené Dohody o pracovní činnosti (důvody výpovědi není třeba uvádět)
  • datum a místo vyhotovení
  • informace o zaměstnanci - jméno, adresa, eventuálně rodné číslo
  • podpis

Je možné, ale není to nezbytné, uvést také informaci s odkazem na uvedených paragraf 76 zákoníku práce (V souladu s § 76 Zákoníku práce podávám výpověď Dohody o pracovní činnosti). Další možnou, ale ne povinnou, položkou výpovědi může být uvedená výpovědní doba (na základě této výpovědi dohoda o pracovní činnosti zanikne uplynutím 15 denní výpovědní doby.

Výpověď dohody o pracovní činnosti vzor ke stažení

Na následující internetové stránce naleznete Výpověď dohody o pracovní činnosti vzor ke stažení. Po shlédnutí tohoto vzoru určitě naznáte, že vypovědět dohodu o pracovní činnosti není nic obtížného.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Výpověď dohody o pracovní činnosti byla zveřejněna dne 2015-12-21

Bookmark and Share    počet zobrazení: 22038
Dotaz poradny práce a zaměstnání Výpověď dohody o pracovní činnosti je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server