Výpověď a pracovní volno na hledání nového zaměstnání


Výpověď a pracovní volno na hledání nového zaměstnání

Má zaměstnanec nárok na pracovní volno na hledání nové práce ve výpovědní době?

Výběrový pohovor, Job Interview
Pohovor - Interview

Jsem pozvána na pohovor na 14 hodin. V té době dobou jsem ve svém současném zaměstnání. Jsem ve výpovědní lhůtě.

Je lepší si pohovor přeložit nebo mám ve výpovědní době nárok na placené nebo neplacené volno na hledání nového zaměstnání?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

V současné době a nepříznivé situaci na trhu práci je ze všeho nejdůležitější se na uvedený pohovor u potenciálního zaměstnavatele dostavit a optimálně v termínu, který Vám původně navrhl. Ale zpět k Vaší otázce:

Má zaměstnanec nárok na poskytnutí placeného nebo neplaceného volna na hledání nové práce, když je ve výpovědní době?

Jednoduchá odpověď na uvedenou otázku zní: Ano, zaměstnanec má nárok na pracovní volno ve výpovědní době.

Rozsah pracovního volna na hledání nového zaměstnání pro zaměstnance ve výpovědi je jeden půlden v každém týdnu výpovědní doby. Volno je možné i sloučit, ale pouze po dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem.

Pokud zaměstnavatel zaměstnance požádá, tam má zaměstnanec povinnost prokázat, že poskytnuté volno bylo skutečně využito na hledání nového zaměstnání.

O tom, zda jde o volno na hledání práce placené nebo neplacené rozhoduje fakt, zda jde o výpověď ze strany zaměstnavatele podle paragrafu 52 zákoníku práce nebo zda podal zaměstnanec výpověď ze strany zaměstnance.

Výpověď ze strany zaměstnavatele a nárok na placené volno na hledání zaměstnání

Pokud zaměstnanec dostane výpověď ze strany zaměstnavatele podle §52 Zákoníku práce, tak má nárok placené volno na hledání nové práce. Jedinou výjimku tvoří výpověď daná zaměstnavatelem zaměstnanci podle odstavce g, kdy jsou dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď.

Výpověď ze strany zaměstnance a nárok na neplacené volno na hledání zaměstnání

Pokud pracovník podá zaměstnavateli výpověď ze strany zaměstnance (§50 ZP, odstavec 2), má nárok na neplacené volno na hledání nového pracovního uplatnění opět v rozsahu jeden půlden za každý týden výpovědní doby. Se souhlasem zaměstnavatele lze uvedené půldny sloučit do delšího časového úseku.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Výpověď a pracovní volno na hledání nového zaměstnání byla zveřejněna dne 2013-12-20

Bookmark and Share    počet zobrazení: 19288
Dotaz poradny práce a zaměstnání Výpověď a pracovní volno na hledání nového zaměstnání je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběrový pohovor, Job Interview

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběrový pohovor, Job Interview
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server