Živnostenský list a zkrácení pracovní doby


Živnostenský list a zkrácení pracovní doby

Živnostenský list a Zákoník práce

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Jsem zaměstnán na živnostenský list u jedné firmy a pracuji 40 hodin za týden. Nyní po mě zaměstnavatel požaduje snížení pracovní doby na 4 dny v týdnu, to je na 32 hodin. Má na to podle pracovního zákoníku právo?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Pravděpodobně žijete ve velkém omylu. Není možné být zaměstnán na základě živnostenského oprávnění (listu).

Zaměstnanec buď může být zaměstnán a se zaměstnavatelem má pracovní poměr podložený pracovní smlouvou nebo jde vztah podložený dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti. Tyto vztahy lze označit jako vztahy zaměstnanec - zaměstnavatel a řídí se Zákoníkem práce a pracovně-právní legislativou.

Pokud pracujete pro zaměstnavatele na živnostenský list, odvádíte nějakou práci nebo činnost, kterou firmě fakturujete, tak rozhodně nejde o vztah zaměstnanec - zaměstnavatel, ale jde o vztah dvou samostatně podnikajících subjektů - Vás jako OSVČ a firmy, pro kterou činnost vykonáváte. Pokud pracujete na živnostenský list, tak se na Váš vztah s firmou neřídí zákoníkem práce a pracovním právem, ale řídí se obchodním právem.

V případě, že pracujete na živnostenský list, máte se zaměstnavatelem uzavřenu smlouvu podle obchodního práva (pravděpodobně bude v písemné podobě, ale teoreticky může jít i o ústní formu dohody). A tato smlouva buď řeší nebo neřeší počet hodin nebo odvedené práce za časové období. Pokud uvedenou problematiku smlouva neřeší, tak asi nemáte jinou možnost než jednostranné rozhodnutí druhé strany respektovat.

V žádném případě však není možné na uvedenou situaci aplikovat Zákoník práce nebo pracovní legislativu.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Živnostenský list a zkrácení pracovní doby byla zveřejněna dne 2015-07-15

Bookmark and Share    počet zobrazení: 2836
Dotaz poradny práce a zaměstnání Živnostenský list a zkrácení pracovní doby je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server