Area Sales Manager zaměstnání, povolání, pracovní místo


Area Sales Manager povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Area Sales Manager


Název pracovního místa, povolání: Area Sales Manager

Area Sales Manager alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Manažer obchodní oblasti
Manažer obchodního oddělení
Obchodní manažer
Area Manager
Regionální obchodní manager

Area Sales Manager obvyklá oddělení ve firmě

Obchodní oddělení, oddělení obchodu a prodeje, oddělení prodeje

Area Sales Manager náplň práce:

Vedení a řízení obchodního týmu (obchodní zástupci, merchandiseři, ambulantní prodejci nebo další obchodní pozice), plnění obchodní strategie a prodejních cílů ve svěřené oblasti, zodpovědnost za obchod a marketing na prodejních místech.

Area Sales Manager nadřízené pracovní pozice:

Obchodní ředitel
Ředitel prodeje
National Area Manager
Jednatel obchodní společnosti
Ředitel společnosti

Manažer obchodní oblasti podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Tým podřízených od 3 do 25

Obchodní zástupce

Obchodní reprezentant

Merchandiser

Asistentka obchodního oddělení

Ambulantní prodejce

Předpoklady pro výkon zaměstnání Area Sales Manager

Obchodní, manažerské a organizační schopnosti, zaměření na plnění cílů, schopnost delegovat a kontrolovat plnění úkolů

Manažer obchodního oddělení požadavky zaměstnavatelů

Pracovní zkušenosti v oblasti obchodu a marketingu, schopnost vést kolektiv podřízených, komunikační schopnosti, schopnost vyjednávat se zákazníky i podřízenými, řidičský průkaz, práce na PC, ochota cestovat.

Pracovní podmínky pro pracovní místo Area Sales Manager

Práce je vykonávána zejména v terénu - u zákazníků, na prodejních místech a s podřízenými, velmi časté pobyty v prodejní oblasti s občasnou nutností přespávat mimo místo bydliště.

Area Sales Manager obvyklá školení a vzdělávací kurzy

Vedení obchodního týmu, Trade marketing, řízení prodejní oblasti, úspěšné vyjednávání, merchandising, Sales Force Management, hraní her jako nástroj pro výcvik obchodního týmu, komunikace a manipulace

Manažer obchodní oblasti - Area Sales Manager názvy pozice v angličtině

Area Sales Manager
Country Manager
Sales Manager
Sales Force Manager
National Sales Manager
Area Manager

Area Sales Manager profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Manažer obchodní oblasti ke stažení zdarma v českém jazyce

Area Sales Manager průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Area Sales Manager, Manažer obchodní oblasti, Manažer obchodního oddělení

Manažer obchodní oblasti - Area Sales Manager životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Area Sales Manager, ke stažení zdarma

Area Sales Manager motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Area Sales Manager, Country Manager, Sales Manager

Manažer obchodního oddělení popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Area Sales Manager (Area Sales Manager, Country Manager) naleznete na stránce:

Manažer obchodní oblasti nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Area Sales Manager, Manažer obchodní oblasti, Manažer obchodního oddělení, Obchodní manažer naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Obchod, prodej, nákup

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Area Sales Manager zobrazen: 17389

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server