Mzda a plat jaký je rozdíl?


Mzda a plat jaký je rozdíl?

Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Jaký je rozdíl mezi platem a mzdou? Někde se uvádí plat a jinde zase mzda.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Na mzdu a plat respektive na rozdíl mezi platem a mzdou se můžeme dívat ze dvou různých pohledů:

Mzda a plat z pohledu zaměstnanců

Z pohledu zaměstnanců, uchazečů o práci a většiny lidí není rozdíl mezi platem, mzdou nebo jinou finanční kompenzací za práci. Mzdu a plat tedy berou jako synonymum a následující otázky tak mají stejný význam:

  • Jak vysokou máš mzdu?
  • Jaký máš plat?
  • Kolik peněz máš v práci?

Mzda a plat rozdíl z pohledu zákoníku práce

Z hlediska pracovního práva je však mezi platem a mzdou však velký rozdíl. Zákoník práce v paragrafu 109 odstavec 1 říká:

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak

A tak definuje 3 možné finanční odměny za práci u zaměstnavatele:

  • Plat
  • Mzda
  • Odměna

Plat

Platem se rozumí finanční odměna zaměstnanci od zaměstnavatele, kterým je stát, obce, města, rozpočtové a příspěvkové organizace. To znamená, že plat dostávají zaměstnanci státu a organizací spravovaných nebo dotovaných státem (státní školství, zdravotnictví).

Mzda

Mzda je finanční odměna pro zaměstnance u soukromých zaměstnavatelů, kteří pracují v pracovním poměru uzavřeném na základě pracovní smlouvy (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr).

Odměna

Odměna je finanční částka vyplacená zaměstnanci zaměstnavatelem za práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Mzda a plat jaký je rozdíl? byla zveřejněna dne 2011-07-07

Bookmark and Share    počet zobrazení: 51699
Dotaz poradny práce a zaměstnání Mzda a plat jaký je rozdíl? je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server