Human Resource Manager zaměstnání, povolání, pracovní místo


Human Resource Manager povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Human Resource Manager


Název pracovního místa, povolání: Human Resource Manager

Human Resource Manager alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Vedoucí oddělení lidských zdrojů
Personální manager
HR Manager
Manager oddělení lidských zdrojů

Human Resource Manager obvyklá oddělení ve firmě

Oddělení lidských zdrojů, Oddělení HR, personální oddělení, Human Resources Depertment

Human Resource Manager náplň práce:

Vedení a řízení oddělení lidských zdrojů ve společnosti, stanovení a plnění personální strategie a plnění personálních činností od personální inzerce a výběru vhodných kandidátů, přes motivaci a finanční stimulaci zaměstnanců, vzdělávání a trénink personálů, adaptaci pracovníků až po vztahy s odbory a státními úřady (Úřady práce, Inspektorát práce).

Human Resource Manager nadřízené pracovní pozice:

Ředitel společnosti
Ředitel oddělení lidských zdrojů
Jednatel

Vedoucí oddělení lidských zdrojů podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Specialista lidských zdrojů

Personální refrent

Specialista výběru zaměstnanců

Specialista vzdělávání

Specialista bezpečnosti práce

Specialista odměňování a motivace zaměstnanců

Předpoklady pro výkon zaměstnání Human Resource Manager

schopnost komunikovat a vést tým, schopnost vyjednávat, empatická osobnost, zaměření na cíle, organizační schopnosti

Personální manager požadavky zaměstnavatelů

předchozí zkušenosti v oblasti lidských zdrojů a vztahu se zaměstanci na různých pozicích od referentských až po pozice specialistů, ekonomické vzdělání, orientace v pracovně právní legislativě a v zákoníku práce, středoškolké nebo vysokoškolské vzdělání, práce na PC včetně personálních informačních systémů jako SAP HR modul, Eleanor nebo podobné.

Pracovní podmínky pro pracovní místo Human Resource Manager

Práce je vykonáváná většinou v kanceláři, častá komunikace s pracovníky na jejich pracovištích

Human Resource Manager obvyklá školení a vzdělávací kurzy

Pracovní právo, Zákoník práce, Pracovní doba a přestávky v práci, Pracovní smlouvy - jak je psát a koncipovat, Vedení týmu, Jak správně vybírat zaměstnance, Personální strategie a taktiky, TQM a lidské zdroje, Prince 2, Manažerské techniky

Vedoucí oddělení lidských zdrojů - Human Resource Manager názvy pozice v angličtině

Human Resource Manager
HR Manager
Personnel Manager


Human Resource Manager profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Vedoucí oddělení lidských zdrojů ke stažení zdarma v českém jazyce

Human Resource Manager průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Human Resource Manager, Vedoucí oddělení lidských zdrojů, Personální manager

Vedoucí oddělení lidských zdrojů - Human Resource Manager životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Human Resource Manager, ke stažení zdarma

Human Resource Manager motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Human Resource Manager, HR Manager, Personnel Manager

Personální manager popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Human Resource Manager (Human Resource Manager, HR Manager) naleznete na stránce:

Vedoucí oddělení lidských zdrojů nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Human Resource Manager, Vedoucí oddělení lidských zdrojů, Personální manager, HR Manager naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Personalistika, Lidské zdroje, Human Resources

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Human Resource Manager zobrazen: 14549

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server