Pojišťovací zprostředkovatel zaměstnání, povolání, pracovní místo


Pojišťovací zprostředkovatel povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Pojišťovací zprostředkovatel


Název pracovního místa, povolání: Pojišťovací zprostředkovatel

Pojišťovací zprostředkovatel alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Pojišťovací agent
Pojišťovací poradce
Pojišťovací broker
Konzultant prodeje pojištění
Prodejce pojištení

Pojišťovací zprostředkovatel obvyklá oddělení ve firmě

Oddělení obchodu pojišťovny nebo makléřské firmy, oddělení služeb zákazníkům, oddělení prodeje, obchodní skupina

Pojišťovací zprostředkovatel náplň práce:

Konzultační a poradenské čínnosti s klientem zaměřená na výběr a prodej vhodného pojišťovacího produktu, udržování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, revize pojišťovacích smluv, nabídka a prodej nových produktů.

Pojišťovací zprostředkovatel nadřízené pracovní pozice:

Vedoucí obchodní skupiny
Obchodní ředitel
Obchodní manager
Vedoucí skupiny prodeje pojištění
Vedoucí pojišťovacích poradců

Pojišťovací agent podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Pracovní pozice je vykonávána samostatně a obvykle bez podřízených.

Asistentka obchodní skupiny (sdílené služby skupinou poradců)

Předpoklady pro výkon zaměstnání Pojišťovací zprostředkovatel

Velmi komunikativní a empatická osoba se schopností logického myšlení a základních finančních analýz.

Pojišťovací poradce požadavky zaměstnavatelů

Povolení pro výkon pozice Pojišťovací zprostředkovatel. V ČR jde konkrétně o Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí vydávané Česká národní bankou. Podorbná znalost pojištovacích produktů. Schopnost pracovat na počítači v tabulkovém procesoru (například MS Excel) a ve specializovaných programech pojišťovací společností.

Pracovní podmínky pro pracovní místo Pojišťovací zprostředkovatel

Práce je vykonávána zejména u zákazníků, nezbytný je výkon administrativní práce v kanceláři nebo formou Homeoffice.

Pojišťovací zprostředkovatel obvyklá školení a vzdělávací kurzy

1) Kurz komunikace a vztahu se zákazníky, psychologie prodeje, přesvědčovací taktiky, empatické jednání, udržování dlouhodobého vztahu se zákazníkem, prodejní dovednosti.
2) Produktová školení na jednotlivé druhy pojištění (pojištění domácností, pojištění rizik, zdravotní pojištění, životní pojištění, pojištění léčebných výloh, pojištění majetku, havarijní pojištění, povinné ručení a další druhy).
3) Specializovaná školené zaměřená na ovládání programů a technologií užívaných při práce pojišťovacího agenta (Excel, Word, specializované programy pojišťoven a pojišťovacích společností)

Pojišťovací agent - Insurance Agent názvy pozice v angličtině

Insurance Agent
Insurance Advisor
Insurance Broker
Insurance Sales Agent
Insurance Sales Advisor
Insurance Sales Broker

Pojišťovací zprostředkovatel profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Pojišťovací agent ke stažení zdarma v českém jazyce

Pojišťovací zprostředkovatel průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Pojišťovací zprostředkovatel, Pojišťovací agent, Pojišťovací poradce

Pojišťovací agent - Insurance Agent životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Insurance Agent, ke stažení zdarma

Insurance Agent motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Insurance Agent, Insurance Advisor, Insurance Broker

Pojišťovací poradce popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Pojišťovací zprostředkovatel (Insurance Agent, Insurance Advisor) naleznete na stránce:

Pojišťovací agent nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Pojišťovací zprostředkovatel, Pojišťovací agent, Pojišťovací poradce, Pojišťovací broker naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Finance, účetnictví, ekonomika, bankovnictví

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Pojišťovací zprostředkovatel zobrazen: 8698

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server