Reference od předchozího zaměstnavatele


Reference od předchozího zaměstnavatele

Reference uchazeče o práci

Výběrový pohovor, Job Interview
Pohovor - Interview

Jak důležité jsou reference od předchozího zaměstnavatele? Ve firmě jsem pracoval osm roků, ale poslední rok jsem dostal nového manažera a vůbec jsme si nesedli a já se nakonec rozhodl odejít a podal jsem výpověď. Bojím se, že můj poslední nadřízený na mne podá špatné reference. Musím si je vyžádat od něj nebo od mého předchozího manažera, který již ve firmě nepracuje?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Je asi důležité vysvětlit pojem reference od bývalého zaměstnavatele:

  • reference (pracovní posudek)
  • neformální reference na zaměstnance

Reference - pracovní posudek zaměstnance

Každý zaměstnavatel je podle zákoníku práce povinen bývalému zaměstnanci vystavit pracovní posudek. Pracovní posudek Vám bude vystaven na Vaše vyžádání, na rozdíl od zápočtového listu (potvrzení o zaměstnání), který Vám zaměstnavatel vystavit musí při odchodu ze zaměstnání. Pracovní posudek vystavuje personální oddělení nebo nadřízený.

Neformální reference na zaměstnance

Neformální reference podávají osoby, se kterými zaměstnanec pracoval v předchozích zaměstnáních (většinou nadřízení) nebo další osoby (obchodní partneři, dodavatelé).

Kontakty na tyto osoby udáváte vy nebo je potenciální zaměstnavatel získává sám. Vždy byste však měl dát souhlas k získávání referencí tímto způsobem. Je logické, že zaměstnavatel preferuje informace, které získá o kandidátovi pomocí svých zdrojů.

Význam referencí pro budoucí zaměstnavatele

Přístup zaměstnavatelů k referencím je různý. Jsou zaměstnavatelé, kteří považují reference za nejdůležitější faktor pro přijetí nebo nepřijetí kandidáta na volné pracovní místo a minimálně pracovní posudek po Vás budou vyžadovat. Jiní zaměstnavatelé nepovažují reference za relevantní a pro přijetí a uzavření pracovní smlouvy jsou pro ně důležité zkušenosti, vzdělání, psychodiagnostika, assessment centrum, psychologický profil a podobně.

Ve Vašem případě doporučuji nechat si vystavit pracovní posudek od zaměstnavatele a pokud by byl negativní, tak kontaktujte předchozího nadřízeného, aby Vám vystavil také posudek. Při pohovorech pak máte možnost vysvětlit situaci. Musím však říct, že doposud jsem se setkal pouze s jedním pracovním posudkem na bývalého zaměstnance, který byl vyloženě negativní.

Pracovní posudek povinnosti zaměstnavatele

O tom, jaké povinnosti má zaměstnavatel při vystavování posudku, jaké jsou časové lhůty pro vypracování referencí a jaká jsou práva zaměstnance odvolat se proti pracovnímu posudku se dozvíte ve článku - Pracovní posudek - co má obsahovat

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Reference od předchozího zaměstnavatele byla zveřejněna dne 2011-07-08

Bookmark and Share    počet zobrazení: 44291
Dotaz poradny práce a zaměstnání Reference od předchozího zaměstnavatele je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběrový pohovor, Job Interview

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběrový pohovor, Job Interview
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server