Project manager zaměstnání, povolání, pracovní místo


Project manager povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Project manager


Název pracovního místa, povolání: Project manager

Project manager alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Projektový manažer
Manager projektu
Vedoucí projektu
Projektový koordinátor
Koordinátor projektů

Project manager obvyklá oddělení ve firmě

Různá oddělení společností podle zaměření projektu od výroby a kvality přes finance, lidské zdroje až například po oddělení ITS nebo IS. V některých společnostech existuje přímo Oddělení řízení projektů.

Project manager náplň práce:

Řízení a vedení projektu nebo projektů, vedení týmu, stanovování rozpočtu, stanovení, dodržení a kontrola časového plánu a nákladů

Project manager nadřízené pracovní pozice:

Projektový ředitel
Vedoucí jednotlivých oddělení
Project manager senior

Projektový manažer podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Project manager vede tým pracovníků. Jednotlivé pozice a pracovní zařazení podřízených vyplývá ze zaměření jednotlivých projektů.

Například v oblasti vývoje IT vede project manager tým konzultantů, analytiků, programátorů, testerů a dokumentaristů

Asistentka

Předpoklady pro výkon zaměstnání Project manager

Řídící a manažerské dovednosti, asertivní jednání, zaměření na cíl, schopnost komunikovat a řešit problémy

Manager projektu požadavky zaměstnavatelů

Předchozí zkušenosti v oboru nebo v řízení projektů, znalost standardů projektového řízení, PC - MS Excel, MS Project a další nástroje projektového řízení.

Pracovní podmínky pro pracovní místo Project manager

Práce je většinou vykonávána v kanceláři, častá jednání s kliety nebo úřady

Project manager obvyklá školení a vzdělávací kurzy

PRINCE 2, PMI, Vedení projektového týmu, Řízení projektů, Vyjednávání, Řízení vztahu s klientem, Asertivita, ITIL, COBIT, Time management, Managerské dovednosti, Právo v podnikání

Projektový manažer - Project Manager názvy pozice v angličtině

Project Manager
Project CoordinatorProject manager profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Projektový manažer ke stažení zdarma v českém jazyce

Project manager průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Project manager, Projektový manažer, Manager projektu

Projektový manažer - Project Manager životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Project Manager, ke stažení zdarma

Project Manager motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Project Manager, Project Coordinator,

Manager projektu popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Project manager (Project Manager, Project Coordinator) naleznete na stránce:

Projektový manažer nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Project manager, Projektový manažer, Manager projektu, Vedoucí projektu naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Management a řízení

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Project manager zobrazen: 18235

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server