Manažer marketingu zaměstnání, povolání, pracovní místo


Manažer marketingu povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Manažer marketingu


Název pracovního místa, povolání: Manažer marketingu

Manažer marketingu alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Marketing manager
Vedoucí oddělení propagace
Vedoucí marketingu
Brand manager

Manažer marketingu obvyklá oddělení ve firmě

Marketingové oddělení, Oddělení obchodu a marketingu.

Manažer marketingu náplň práce:

Řizení marketingových aktivit společnosti, produktu nebo produktové řady. Řízení marketingových aktivit od marketingové strategie přes řízení marketingové mixu (produkt, cena, distribuce a marketingová komunikace), jednání s dodavateli služeb (reklamní agentury, pr agentury, společnosti provádějící marketingový výzkum), řízení týmu.

Manažer marketingu nadřízené pracovní pozice:

Marketingový ředitel
Ředitel obchodu a marketingu
Jednatel společnosti
Řediel společnosti
Obchodní ředitetel

Marketing manager podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Marketingový specialista

Asistentka marketingu

Nákupční médií

Produkční

Předpoklady pro výkon zaměstnání Manažer marketingu

Kreativní osobnost, flexibilita, inovativní myšlení, ochota ke změnám, pokrokový přístup, aktivita, manažerské schopnosti.

Vedoucí oddělení propagace požadavky zaměstnavatelů

Praxe v oblasti marketingu nebo reklamy a propagace, manažerská praxe, komunikativní osobnost, marketingový přístup, SŠ / VŠ vzdělání, příapdně i certifikáty (například CIMA A, CIMA B).

Pracovní podmínky pro pracovní místo Manažer marketingu

Práce je vykonávána většinou v kanceláři, častá jednání, porady a schůzci ve firmě i s dodavateli služeb.

Manažer marketingu obvyklá školení a vzdělávací kurzy

Kurzy managerských dovedností a komunikace, Strategický marketing, Internetový marketing, Virální marketing, Marketingový výzkum, Marketingový přístup, Reaklama a média, Public Relations, Marketingový mix, Brand management, Řízení značek, Trade marketing, Product placement, Promotion, Merchandising, Chování spotřebitele.

Marketing manager - Marketing Manager názvy pozice v angličtině

Marketing Manager
Manager of Marketing Department
Brand Manager
Project Marketing Manager

Manažer marketingu profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Marketing manager ke stažení zdarma v českém jazyce

Manažer marketingu průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Manažer marketingu, Marketing manager, Vedoucí oddělení propagace

Marketing manager - Marketing Manager životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Marketing Manager, ke stažení zdarma

Marketing Manager motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Marketing Manager, Manager of Marketing Department, Brand Manager

Vedoucí oddělení propagace popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Manažer marketingu (Marketing Manager, Manager of Marketing Department) naleznete na stránce:

Marketing manager nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Manažer marketingu, Marketing manager, Vedoucí oddělení propagace, Vedoucí marketingu naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Marketing, Reklama, PR a Média

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Manažer marketingu zobrazen: 17271

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server