Žádost o zvýšení platu


Žádost o zvýšení platu

Jak žádat o zvýšení mzdy, platu

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Jsem zaměstnán u stejného zaměstnavatele již pátým rokem a pracuji stále na stejném pracovním místě (jako referent bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci). Celou dobu mám stejnou mzdu a stejnou výši odměn, které pravidelně dostávám. Mzda mi přijde za odváděnou práci nízká a rád bych, aby mi zaměstnavatel zvýšil alespoň základní plat. Můj problém je, že nevím, jak zažádat o zvýšení mzdy. Můžete mi prosím poradit, jak přesvědčit za zaměstnavatele, aby mi přidal?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Žádost o zvýšení mzdy nebo platu je pro většinu zaměstnanců jednou z nejobtížnějších věcí, které se týkají vztahů zaměstnavatel a zaměstnanec. Je nutné vycházet ze základní premisy, že zaměstnanec vykonává práci v první řadě pro peníze (za mzdu nebo plat). Pokud není zaměstnanec spokojen s výší mzdy, tak to vede k jeho nespokojenosti, snížení pracovní morálky a výkonnosti a k odchodu k jinému zaměstnavateli.

Ve svém dotazu uvádíte termíny mzda a plat jako synonymum a protože z Vašeho dotazu nevyplývá, zda jste státní zaměstnancem a pobíráte plat, nebo jste zaměstnancem firemního zaměstnavatele a pobíráte mzdu. Rozdíl mezi mzdou a platem Vám osvětlí dotaz - Mzda a plat jaký je rozdíl?. Z tohoto důvodů rozdělím dotaz na dvě části:
Žádost o zvýšení mzdy u firemních zaměstnanců
Žádost o zvýšení platu u zaměstnanců státních a rozpočtových organizací

Žádost o zvýšení mzdy u firemních zaměstnanců

Žádat o zvýšení mzdy je velmi vhodné projednávat s nadřízeným přímo z očí do očí při osobním rozhovoru. Určitě bych nedoporučoval žádat před tímto rozhovorem písemně nebo emailem. Zvolit téma zvýšení mzdy bych doporučoval také při vhodné příležitosti. Nejvhodnější příležitostí, říct si o navýšení mzdy, bývá pozitivního hodnocení pracovních výsledků zaměstnance nebo v okamžiku po vyhodnocení dosaženého nadstandardního pracovního výsledku. Na rozhovor o zvýšení mzdy je velmi dobré se pečlivě připravit a dlouhodobě se připravovat. Je potřeba argumentovat zejména dlouhodobě vysokou pracovní výkonností a pravidelným a dlouhodobým pozitivním hodnocením nadřízeného (pravidelně vyplácená pohyblivá složka mzdy, pravidelně vyplácené mimořádné prémie, pozitivní měsíční, čtvrtletní nebo roční hodnocení nadřízenými). Dalšími argumenty pro zvýšení mzdy může být i porovnání Vaší aktuální výše mzdy se statistickým průměrem na stejné nebo podobné pozici, případně porovnání s alternativní nabídkou jiného zaměstnavatele.

Zásady pro žádost o zvýšení mzdy

  • Při osobní rozhovoru
  • Vhodná příležitost
  • Pečlivá příprava
  • Promyšlená a podložená argumentace

Žádost o zvýšení platu u zaměstnanců státních a rozpočtových organizací

Zvýšení platu u zaměstnanců státních a rozpočtových organizací je jinou kapitolou. Platy státních zaměstnanců se řídí tabulkami a jasně danými pravidly pro zvyšování platu podle platových tříd, odpracovaných let a hodnocení výkonnosti. Z tohoto důvodu je žádost o zvýšení platu podobná žádosti o zvýšení mzdy nerelevantní. Pokud se zaměstnanec rozhodne pro dráhu pracovníka ve státní správě a rozpočtových organizacích, musí počítat s tím, že flexibilita růstu platu je velmi omezená a daná spíše politickým rozhodnutím.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Žádost o zvýšení platu byla zveřejněna dne 2011-10-25

Bookmark and Share    počet zobrazení: 37108
Dotaz poradny práce a zaměstnání Žádost o zvýšení platu je zařazen do oboru: Personalistika, Lidské zdroje, Human Resources


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server