Farmaceutický reprezentant zaměstnání, povolání, pracovní místo


Farmaceutický reprezentant povolání, zaměstnání

Bookmark and Share

Popis pracovního místa, náplň práce a další charakteristiky povolání a zaměstnání Farmaceutický reprezentant


Název pracovního místa, povolání: Farmaceutický reprezentant

Farmaceutický reprezentant alternativní názvy povolání a zaměstnání:

Medicínský reprezentant
Obchodní reprezentant - Farmacie
Obchodní zástupce - farmacie

Farmaceutický reprezentant obvyklá oddělení ve firmě

Obchodní oddělení farmaceutické společnosti nebo velkoobchodu s léky

Farmaceutický reprezentant náplň práce:

Obchodní jednání s lékaři, lékárníky a dalšími pracovníky zodpovědnými za nákup léků a dalších farmaceutických produktů.

Farmaceutický reprezentant nadřízené pracovní pozice:

Manažer obchodního oddělení
Produktový manager
Obchodní manažer
Area manager
Brand manager

Medicínský reprezentant podřízené pracovní pozice a pracovní místa:

Samostatná obchodní pozice bez podřízených.

Předpoklady pro výkon zaměstnání Farmaceutický reprezentant

Schopnost komunikovat, prezentovat a přesvědčovat vzdělané partnery - specialisty v oboru medicína a farmacie.

Obchodní reprezentant - Farmacie požadavky zaměstnavatelů

Vysokoškolské vzdělání, obchodní praxe v oblasti farmacie, schopnost číst, analyzovat a prezentovat profesionální informace a materiály.

Pracovní podmínky pro pracovní místo Farmaceutický reprezentant

Práce je vykonávána většinou mimo kancelář, jednání s lékaři a lékárníky v ordinacích a lékárnách.

Farmaceutický reprezentant obvyklá školení a vzdělávací kurzy

Produktová školení, trénink vyjednávání s lékaři a lékárníky, komunikace, vyjednávání, přesvědčování, obchodní praktiky v medicíně a farmacii.

Medicínský reprezentant - Pharmaceutical Representative názvy pozice v angličtině

Pharmaceutical Representative
Medical Representative
Pharmaceutical Sales Representative
Medical Sales Representative

Farmaceutický reprezentant profesní životopis vzor ke stažení

Vzor strukturovaného profesního životopisu pro pracovní pozici Medicínský reprezentant ke stažení zdarma v českém jazyce

Farmaceutický reprezentant průvodní dopis vzor ke stažení zdarma

Vzor průvodního dopisu (motivačního dopisu, žádosti o zaměstnání) ke stažení zdarma v češtině pro pracovní místa Farmaceutický reprezentant, Medicínský reprezentant, Obchodní reprezentant - Farmacie

Medicínský reprezentant - Pharmaceutical Representative životopis vzor v angličtině ke stažení

Vzory profesního strukturovaného životopisu (CV, Curriculum Vitae, Resume Sample) v angličtině pro pracovní pozici Pharmaceutical Representative, ke stažení zdarma

Pharmaceutical Representative motivační dopis vzor v angličtině ke stažení

Vzor motivačního dopisu (Cover Letter, Application Letter, Motivation Letter) v anglickém jazyce ke stažení zdarma pro pracovní místa Pharmaceutical Representative, Medical Representative, Pharmaceutical Sales Representative

Obchodní reprezentant - Farmacie popis pracovního místa v angličtině

Anglickou verzi popisu pracovního místa a náplně práce (Job Description) pro povolání a zaměstnání Farmaceutický reprezentant (Pharmaceutical Representative, Medical Representative) naleznete na stránce:

Medicínský reprezentant nabídky práce a zaměstnání:

Volná pracovní místa, nabídky práce a zaměstnání pro pracovní místa Farmaceutický reprezentant, Medicínský reprezentant, Obchodní reprezentant - Farmacie, Obchodní zástupce - farmacie naleznete zde:


Povolání, zaměstnání z oboru: Zdravotnicví, Medicína, Farmacie

Autor: (c) Aditus consult s.r.o. - personální agentura

Popis pracovního místa Farmaceutický reprezentant zobrazen: 12205

Další popisy pracovních míst a pracovní náplně povolání a zaměstnání








(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server