Hledání práce ve zkušební době - životopis, průvodní dopis


Hledání práce ve zkušební době - životopis, průvodní dopis

Je vhodné uvést současnou zkušební dobu v průvodním dopise nebo profesním životopise?

Motivační, průvodní dopis
Průvodní, motivační dopis

Jsem ještě ve zkušební době, nicméně bych se ještě ráda ucházela o jiné pracovní nabídky, které jsou pro mě zajímavější.

Mám do životopisu uvádět své současné zaměstnání?

Mám tuto zkušenost uvádět v motivačním dopisu?

Nemůže se stát, že by do mého současného zaměstnání zavolali kvůli referencím? Je to poměrně choulostivá záležitost a nerada bych o své současné zaměstnání přišla v případě neúspěchu.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Pokud máte v pracovní smlouvě sjednánu zkušební dobu, tak máte možnost bez udání důvodu odejít v podstatě okamžitě ze stávajícího zaměstnání. Stejnou možnost dává zkušební doba i zaměstnavateli, který naopak s Vámi může ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Je to férové a dává to stejné šance oběma zainteresovaným stranám.

Z výše napsaného vlastně vyplývá, že ani zaměstnanec a ani zaměstnavatel nemá během zkušební doby nic jistého a obě strany mohou nebo by měly s možností ukončení pracovního poměru ve zkušební době jako vývojem pracovně právního vztahu i tak trochu počítat.

Vaše otázka však směřuje k uvedení současného zaměstnání, ve kterém jste ve zkušební době, do profesního životopisu a v celém popisu Vašeho dotazu si v podstatě i odpovídáte.

Domnívám se, že není vhodné uvést současný pracovní poměr do strukturovaného životopisu a ani do motivačního dopisu. Jak již bylo napsáno, z hlediska časové flexibility Vám zkušební doba nabízí možnost nástupu do týdne, což můžete zmínit v žádosti o zaměstnání.

Uvedení současného pracovně právního vztahu, kde stále trvá zkušební doba, do životopisu může přinést více problémů nebo nedorozumění. A pokud se již rozhodnete do CV uvedený fakt uvést, tak by bylo vhodnější neuvádět konkrétně zaměstnavatele a jasně vysvětlit, že jste ve zkušební době a také srozumitelně vysvětlit důvody nespokojenosti a změny zaměstnání.

Ať již uvedete nebo neuvedete zaměstnání, kde jste ve zkušební době, do profesního životopisu nebo do průvodního dopisu, na pohovoru získáte možnost podrobně popsat Vaši současnou situaci a všechny důvodu proč ve zkušební době, hledáte jiné uplatnění. Vysvětlení při osobní prezentaci na pohovoru vždy dává širší možnosti argumentace než strohá informace v profesním životopise.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Hledání práce ve zkušební době - životopis, průvodní dopis byla zveřejněna dne 2015-10-20

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5812
Dotaz poradny práce a zaměstnání Hledání práce ve zkušební době - životopis, průvodní dopis je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Motivační, průvodní dopis

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Motivační, průvodní dopis
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server