Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis


Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis

Nelegální práce v zahraničí a výběrové řízení

Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
Profesní životopis, CV

Mám velice speciální (i když v současné společensko-ekonomické situaci ne až tak neobvyklý) problém v oblasti hledání zaměstnání. Nedokončil jsem studium na VŠ (maturita na gymnáziu 2002, předčasné ukončení studia na VŠ 2003). V roce 2003 jsem přešel na německou VŠ s cílem dostudovat ten stejný obor. V průběhu studia v Mnichově se vyskytla velmi lukrativní práce, bohužel na černo (platila tehdy výjimka pro nové země EU). Servis motorů nákladních vozů pro tureckého majitele firmy. Práce byla ale natolik dobře placená, že jsem v tomto pochybném systému setrval až do roku 2012 a v ČR jsem si platil zdravotní pojištění. Studium vysoké školy v NSR jsem přerušil. Potud vše o. k. Postavil jsem tady dům, založil rodinu. A hledám práci.

Abych vymazal to vakuum v CV, udělal jsem si všechny nejvyšší zkoušky z NJ. Všechny. I odborné. Jsem expert úrovně C2+, v Moravskoslezském kraji jeden z mála (podle údajů jazykových škol). Státnice C1, mezinárodní C1, tlumočnická C2, mezinárodní C2 a speciální nejnovější C2+. Absolvoval jsem i tlumočnické a překladatelské kurzy na VŠ v Mnichově, více oborů v obecném rámci automobilový průmysl (spojitost s mojí prací načerno). Ty zkoušky přišly na pěkně kulatou sumu, nemluvě o dlouhodobých kurzech. Hledám práci pouze s využitím NJ (uvedeno jako hlavní předpoklad pro výběrovku) v problematickém moravskoslezském kraji (Karvinsko, Ostravsko). Práci hledám od 11/ 2012 a všude mám na pohovorech problém s tím pobytem v NSR.

Jak to mám správně napsat do životopisu, aby to vyznělo dobře? Vždycky postoupím do druhého kola (jsem v 99 procentech případů zdaleka nejlepší při pohovoru v NJ a AJ), ale při dalším podrobném studiu mého CV obvykle nějaká 25-ti letá Bc (nebo ještě lépe Dis) personalistka řekne stop. Dá se proti tomu bránit? Navíc často díky vysokým požadavkům na technickou, nebo velmi odbornou NJ ani nemají další kandidáty a místo zůstane dlouho volné nebo dokonce neobsazené. Je to na soud? Mám se bránit? Kontaktovat vedení? Projdu testy, udělám nějakou analýzu trhu v NJ, překlad technického manuálu do NJ, vystupuju přitom navíc reprezentativně, slušně. A vždy skončím na téhle malichernosti - mezera v CV. Argumentace potenciální zaměstnavatelů je asi taková to: Nejste pro nás, pane, čitelný, ale děkujeme ze překlad (zadarmo).

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Protože Vás dotaz je poměrně obsáhlý tak jej rozdělíme na následující části:

  • Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis
  • Dlouhá doba hledání zaměstnání i přes odpovídající kvalifikaci
  • Překlady a analýzy zdarma v rámci výběrového řízení
  • Soudní obrana proti nepřijetí do zaměstnání

Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis

Nelegální práce přináší vyjma výhod a přínosů pro zaměstnaného i zaměstnávající i poměrně velké rizika a nevýhody. Vynecháme-li právní, daňová, důchodová nebo zdravotní rizika takové práce, tak další daní za takovou práci je jistý problém při argumentaci této pracovní činnosti v životopise, průvodním dopise i případném pohovoru s potenciálním zaměstnavatelem. Jak sám v dotazu píšete, tak načerno pracuje poměrně dost lidí. To však nic nemění na faktu, že jde o nelegální jednání, které celkem logicky snižuje důvěryhodnost konkrétního kandidáta o práci.

Pokud byste nelegálně pracoval v zahraničí rok, tak by asi při psaní Vašeho životopisu nevznikl takový problém, jako když jste si užíval daňových prázdnin a dalších výhod téměř deset let. Vzhledem k faktu, že jste během práce načerno v Německu studoval a byl jste schopen si udělat poměrně širokou škálu jazykových zkoušek, tak bych v životopise uvedené období popsat jako brigády, která Vám pomohly k jazykovému rozvoji i možnosti vydělat dostatek financí na studium.

Dlouhá doba hledání zaměstnání i přes odpovídající kvalifikaci

Doba hledání odpovídající práce se v některých regionech a pro určitá pracovní místa prodlužuje. Vezmeme-li v úvahu i Vaši předchozí praxi, která pro některé zaměstnavatele může být vnímána jako velmi zarážející, tak pro zbývající část zaměstnavatelů jste vlastně absolventem bez odpovídajících pracovních zkušeností, pokud tedy nehledáte místo automechanika. Fakt, že splňujete jazykové znalosti na uvedené pracovní místo, nemusí nutně znamenat, že splňujete další požadavky na konkrétní pracovní místo.

Nejsem schopen konkrétně posoudit Vaši situaci, ale z uvedených faktů máte velké předpoklady pro práci tlumočníka a překladatele a to i v rámci specializovaného oboru. Nic Vám asi nebrání získat určitou praxi na této pozici jako osoba samostatně výdělečně činná, která bude své služby nabízet firmám i překladatelským agenturám. Překlady jako takové nejsou vázány na region a přinášejí možnost získat další zkušenosti, praxi i kontakty, které mohou přinést budoucí zaměstnání.

Překlady a analýzy zdarma v rámci výběrového řízení

Práce, kterou odvede uchazeč zdarma během výběrového řízení, je jedním z největších problémů na trhu práce, který se objevuje ve vztahu kandidáta a potenciálního zaměstnavatele. Pokud překlad, studii nebo analýzu odmítnete udělat, v podstatě ztrácíte možnost se o práci ucházet. Pokud požadované překlady, studie nebo analýzy vypracujete a zaměstnavatel Vás nepřijme, vzniká u kandidáta pocit, že jde o neuhrazenou odvedenou práci. Z tohoto důvodu doporučujeme zaměstnavatelům, aby zadávali kandidátům obecké úkoly, jejich vyřešení nemá vliv na budoucí činnosti společnosti nebo aby se dohodli s kandidátem, na úhradě překladu, analýzy nebo případové studie formou dohody o provedení práce.

Vám jako kandidátovi však nezbývá než přistoupit na podmínku zaměstnavatele a zadaný úkol pro výběrové řízení vypracovat.

Více o problematice naleznete v dotazu - Vypracování koncepce, strategie a nepřijetí do zaměstnání.

Soudní obrana proti nepřijetí do zaměstnání

Obrana proti nepřijetí do zaměstnání a prokázání určité formy diskriminace ve výběrovém řízení je velmi obtížné. Pokud nejde o rasovou nebo pohlavní diskriminaci, tak se obávám, že Ve Vašem případě téměř nemožné.

Odmítnutí zaměstnavatele je potřeba nebrat osobně a připustit, že každý zaměstnavatel má právo si vybrat takové zaměstnance, které považuje za nejvhodnější. Fakt, že je uvedené místo nadále neobsazeno, na věci nic nemění. Stejné je právo zaměstnance vybrat si společnost, ve které chce pracovat. A i zaměstnanec v případě více nabídek zvolí jednoho nebo žádného zaměstnavatele.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis byla zveřejněna dne 2013-06-13

Bookmark and Share    počet zobrazení: 6141
Dotaz poradny práce a zaměstnání Dlouhodobá nelegální práce (práce načerno) a životopis je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server