Profesní životopis - počítačový formát


Profesní životopis - počítačový formát

Jaký má být formát strukturovaného životopisu

Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
Profesní životopis, CV

V jakém elektronickém formátu je optimální posílat profesní strukturovaný životopis? Stačí životopis ve formátu . rtf nebo je vhodnější export životopisu do pdf?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Pro elektronický nebo počítačový formát profesního životopisu platí jedna obecná a přesto nejdůležitější zásada - příjemce životopisu musí být schopen Váš životopis otevřít ve svém počítači. Z toho plyne, že životopis je dobré posílat v obecně používaných formátech pro dokumenty nebo elektronické dopisy. Mezi nejvhodnější elektronické formáty pro životopis nebo průvodní dopis patří soubory .pdf, .rtf, .doc nebo .txt. Dalším formátem pro životopis je formát pro internetové prohlížeče .html nebo .htm.

Další formáty pro životopis jsou spíše nevhodné z důvodu komplikovanosti pro tisk nebo otevření. Není také vhodné posílat životopis jako obrázek v jakémkoliv formátu (.gif, .jpg, .tiff nebo .btm).

Výhody a nevýhody jednotlivých formátů pro profesní životopis:

Profesní životopis ve formátu TXT

Formát jednoduchých textových editorů - txt je formátem naprosto univerzálním a tento typ souborů je možné otevřít na všech počítačích a platformách. Pro profesní životopisy má tento formát velkou nevýhodu ve své jednoduchosti a možnosti grafické úpravy jsou pro standardy profesních životopisů minimální.

Profesní životopis ve formátu PDF

Formát pdf, který zpopularizovala společnosti Adobe, se stal téměř nejrozšířenějším pro publikování dokumentů a pro profesní životopis se jedná o jeden z nejvhodnějších formátů. Uvedený formát dnes umí přečíst každý počítač a pro vytvoření životopisu v pdf není potřeba žádný specializovaný software, protože pdf dnes zvládá většina kancelářských aplikací. Výhodou CV ve formátu pdf je neměnný vzhled a design Vašeho životopisu na počítači příjemce.

Profesní životopis ve formátu DOC

Životopis ve formátu doc je také velmi přijatelnou variantou umožňující grafické prvky a strukturování textu. Nevýhodou formátu doc je problém s tím, že každý program pro čtení nebo editaci tohoto formátu zobrazuje text jinak a ve výjimečných případech to vede až k nečitelnosti dokumentu na počítači příjemce.

Profesní životopis ve formátu RTF

Standard rtf je pro životopis dostačující do okamžiku, kdy hodláte používat složitější grafické prvky, ale jinak je také dostupný pro většinu platforem.

Životopis ve formátu HTML nebo HTM

Formát pro internetové prohlížeče v jazyce HTML má podobné možnosti jako RTF, jeho možnosti končí v okamžiku, kdy chcete vložit do profesního například fotografii. Formát to si umožňuje, ale pro posílání emailem to přináší komplikace se zasíláním více souborů (obrázek s fotografií v samostatném souboru) nebo naopak by personalista při čtení CV musel být připojen k internetu.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Profesní životopis - počítačový formát byla zveřejněna dne 2011-10-23

Bookmark and Share    počet zobrazení: 21731




Dotaz poradny práce a zaměstnání Profesní životopis - počítačový formát je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume








(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server