Životopis - fonty, typy a velikosti písma


Životopis - fonty, typy a velikosti písma

Jak používat fonty, velikosti a typy písma v profesním životopise

Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
Profesní životopis, CV

Jaký doporučujete použít druh fontu a jakou velikost fontu pro strukturovaný životopis? Je vhodné používat i více druhů písma? Jaký je Váš názor na použití kurzívy a zesíleného písma?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Vaše otázka směrovaná na výběr vhodných a nevhodných druhů, typů, síly a velikosti písma použitého v profesním strukturovaném životopise je poměrně obtížná a možná by bylo optimální požádat o názor grafika nebo specialistu na typografii.

Profesní životopis - hlavní pravidlo pro písmo

Základním pravidlem pro písmo použité ve strukturovaném životopise je čitelnost a přehlednost výsledného dokumentu. Profesní strukturovaný životopis musí být pro všechny osoby, které jej budou studovat, naprosto jasně čitelný, velmi přehledný a veškeré informace lehce pochopitelné.

Vhodný font pro životopis

Výběr fontu nebo fontů pro strukturovaný životopis by měl být ovlivněn třemi zásadními faktory:

 • Výběr patkového nebo bezpatkového písma
 • Rozšířenost vybraného fontu
 • Osobní preference kandidáta, který životopis koncipuje

Životopis - patkové nebo bezpatkové písmo?

V typografii používané v počítačové grafice a designu je rozdělení písma na patkové a bezpatkové jedním z nedůležitějších.

Patkové písmo je vhodné pro tisk a tištěné materiály. Nejznámějším představitelem patkového písma je font Times New Roman.

Bezpatkové písmo je naopak vhodnější pro obrazovku a zobrazení na obrazovce. Ve světě bezpatkových fontů je jedničkou font Arial.

A vzhledem k informacím uvedených ve dvou výše uvedených odstavcích nastává základní dilema kandidáta, který koncipuje svůj životopis
Mám použít font vhodnější pro tištěné materiály nebo font vhodnější pro čtení na obrazovce?

Protože většinou nevíte, jak je v personální agentuře nebo na personálním oddělení potenciálního zaměstnavatele nastaven sytém pro zpracování životopisu (zda se životopisy tisknou nebo zda životopisy pouze přečten na obrazovce počítače), tak se nabízí následující pravidla:

Životopis zasílaný emailem bude využívat bezpatkové fonty písma.

Pro životopis tištěný na papír využije kandidát patkové písmo.

Životopis a rozšířenost vybraného fontu

Rozšířenost fontu písma je důležité pro životopis, který zasíláte v elektronickém formátu. I v dnešní době se může výběr druhu písma stát v některých případech problematický. Pokud vyberete ne zcela standardní a na všech platformách používaný font písma, tak se může stát, že při použití nevhodného formátu souborů, se Váš životopis zobrazí jinak nebo dokonce bude nečitelný. Špatnému zobrazení a nečitelnosti CV předejdete dvěma způsoby:

 1. Export do počítačové formátu pdf
 2. Použití nejrozšířenějších fontů písma

Mezi nejpoužívanější fonty patří následující:

 • Arial
 • Times New Roman
 • Helvetica
 • Tahoma
 • Verdana
 • Courier

Výběr fontu a osobní preference kandidáta

Naprosto nejdůležitějším faktorem pro výběr fontu v životopise je osobní preference osoby, které životopis píše. Životopis je vizitkou kandidáta a měl by vyjadřovat jeho individualitu. Vzhledem k tomu, že obsah strukturovaného životopisu je poměrně jasně dán předchozí praxí a zkušenostmi, tak pro vyjádření osobních preferencí zbývá právě design CV, který je z velké části ovlivněn i volbou fontu a druhu písma.

Životopis a velikost písma

Není jasně stanovena velikost písma, kterou by měl být napsán. Je třeba dodržet pravidlo přehlednosti a čitelnosti při zachování délky CV na jednu, maximálně dvě strany formátu papíru A4. Nejpoužívanější běžnou velikostí písma v životopisech jsou velikosti 10, 11 a 12.

Určitě není problémem použít více velikostí písma v jednom životopise.

Životopis a použití více fontů

Typografové pravděpodobně mohou mít jiný názor, ale v některých případech je použití dvou typů fontů v životopise estetické a může pomoci odlišit informace strukturované v životopise.

Velká a malá písmena a životopis

Použití pouze verzálek (velkých písmen) nebo malých písmen (minusek) ve strukturovaném životopise je také na uvážení kandidáta. Pokud nehovoříme o uměleckých životopisech (CV grafiků, umělců a podobných kreativních pracovních pozic), tak je ale vhodné se držet standardů jazyka a případně použít velká písmena pouze jako grafický prvek.

Profesní životopis a varianty fontu

Font může být v dokumentech v různých variantách - normální, tučné, kurzíva, podtržené, tučná kurzíva. Spolu s velikostí fontu je varianta písma jednou z nejrozšířenějších možností jak designovat životopis a použití více variant písma není pro psaní životopisu překážkou.

Stínování písma a strukturovaný životopis

Používání stínování písma v profesním životopise většinou nepřináší vhodný efekt a vede k špatné čitelnosti dokumentu.

Elektronickým formátům a počítačové podobě profesních životopisů se věnuje dotaz Profesní životopis - počítačový formát.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Životopis - fonty, typy a velikosti písma byla zveřejněna dne 2012-06-05

Bookmark and Share    počet zobrazení: 34137
Dotaz poradny práce a zaměstnání Životopis - fonty, typy a velikosti písma je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Profesní životopis, CV, Curriculum Vitae, Resume
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server