Práce přijata, ale dostala jsem lepší nabídku


Práce přijata, ale dostala jsem lepší nabídku

Odvolání příslibu zaměstnání

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Na základě výběrového řízení jsem byla přijata do zaměstnání s tím, že nastoupím cca za měsíc a půl (bylo domluveno telefonicky). Pár dní potom jsem ale dostala lepší nabídku a nastoupila bych raději tam.

Zajímá mě, zdali je ještě možné nástup odřeknout a nastoupit jinam - do nástupu mi zbývá ještě cca měsíc a půl, žádnou smlouvu jsem nepodepsala.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Pokud Vaši situaci dobře chápu, tak jste to byla Vy, kdo přislíbil nástup do zaměstnání za necelé dva měsíce a sice při telefonickém rozhovoru, při kterém Vám budoucí zaměstnavatel nabídl pracovní místo na základě výběrového řízení, ve kterém jste zvítězila (zaměstnavatel si Vás vybral jako nejvhodnějšího kandidáta).

S platností nové verze Občanského zákoníku začal i v oblasti vztahů zaměstnanec - zaměstnavatel platit Příslib zaměstnání, což je vlastně smlouva i smlouvě budoucí. Příslib zaměstnání může být uzavřen i ústně, což se stalo právě ve Vašem případě.

Příslib zaměstnání mohou obě smluvní strany odvolat, na to mají právo. I vy tedy můžete zaměstnavateli říct, že nehodláte nastoupit do zaměstnání na uvedené pracovní místo. Odvolání smlouvy o smlouvě budoucí, tedy i příslibu zaměstnání musí být učiněno písemnou formou.

Pokud příslib zaměstnání nedodržíte, tak má druhá strana (v tomto případě zaměstnavatel) právo vymáhat po Vás náhradu škody, které mu Vaším rozhodnutím nenastoupit vznikne. Pokud nedojde k dohodě mezi Vámi, může zaměstnavatel vymáhat škodu soudně, kde však musí prokázat, že jste příslib zaměstnání opravdu učinila. V případě telefonického potvrzení to asi nebude úplně jednoduché, ale mohlo dojít k záznamu tohoto rozhovoru, s čímž byste ovšem předem musela souhlasit.

Tolik asi teoreticko-právní výklad Vaší současné situace.

Z hlediska praktického řešení celé situace si zdá jako úplně nejjednodušší zavolat do firmy nebo organizace, do které jste slíbila nastoupit, vysvětlit jim svou situaci a zjistit jejich pohled na tento případ. A podle postoje zaměstnavatele se případně zařídit. Zaměstnavateli je asi jasné, že pokud byste nastoupila a byla by sjednána zkušební doba, tak dodržíte nástup svůj slib a přesto v práci zůstanete třeba jen půl pracovního dne, což má pro něj stejný efekt jako kdybyste nenastoupila vůbec.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Práce přijata, ale dostala jsem lepší nabídku byla zveřejněna dne 2016-09-03

Bookmark and Share    počet zobrazení: 3179




Dotaz poradny práce a zaměstnání Práce přijata, ale dostala jsem lepší nabídku je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce








(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server