Vliv typu vzdělání na budoucí zaměstnání


Vliv typu vzdělání na budoucí zaměstnání

Jakou práci mohu dělat s vystudovaným oborem Sociální antropologie?

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Mám vystudovaný obor Sociální antropologie a zatím neúspěšně hledám práci. Prosím o radu, co s tímto oborem mohu vykonávat za zaměstnání, protože sociálního pracovníka s ním nemohu bohužel dělat. Ale mohu s tím dělat pracovníka v sociálních službách?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Odpověď na Vaši otázku bych rozdělil na dvě části:

  • Výběr vzdělání a budoucí zaměstnání
  • Vliv typu ukončeného vzdělání na možnosti pracovního uplatnění

Výběr vzdělání a budoucí zaměstnání

Výběr typu a druhu vzdělání a to jak střední, tako poté vysoké nebo vyšší školy, je vždy ovlivněn konkrétní situací u daného jedince, jeho rodiny i sociální skupiny, ve které se pohybuje. Je jasné, že v 15 nebo v 19 letech člověk asi nedokáže jasně říci, co bude dělat celý svůj profesní život.

Na druhou stranu v okamžiku, kdy si vybírám konkrétní typ a zaměření vzdělání, tak bych také měl uvažovat nad tím, co s uvedeným vzděláním budu schopen vykonávat jako zaměstnání.

Pokud studuji obor Sociální antropologie, tak mé zaměření bude v oblasti zejména sociologie a sociologického výzkumu. Napadají mne možnosti jako agentury pro výzkum trhu, oddělení marketingového průzkumu ve velkých firmách.

Vliv typu ukončeného vzdělání na možnosti pracovního uplatnění

Další otázkou je, zda skutečně musíte hledat pracovní uplatnění pouze v oborech, které souvisí s typem studia (v tomto případě sociální antropologie). Já se domnívám, že to není dogma. V oboru studie asi máte výhodu teoretického zázemí, ale pokud Vám uvedený obor nebo zaměření nevyhovuje, tak se přece nebudete trápit celou profesní kariéru v zaměstnání, o kterém zjistíte, že není pro Vás vhodné a nebude Vás pracovně uspokojovat.

Vliv typu ukončeného vzdělání na budoucí pracovní zaměření není až tak veliký, jak by se mohlo zdát. Pokud nejde o specializované obory, jakými jsou například medicína nebo farmacie, tak je pro budoucího zaměstnavatele důležitý stupeň dosaženého vzdělání, zájem o pracovní místo, osobnostní profil, finanční požadavky a vlastní prezentace kandidáta.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Vliv typu vzdělání na budoucí zaměstnání byla zveřejněna dne 2012-10-17

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5871
Dotaz poradny práce a zaměstnání Vliv typu vzdělání na budoucí zaměstnání je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server