Fluktuace - Fluktuant


Fluktuace - Fluktuant

Co znamená výraz Fluktuace a Fluktuant

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Můžete prosím vysvětlit výrazy fluktuace a fluktuant? Hlásila jsem se na volné pracovní místo asistentka a zaslala na kontaktní email životopis a motivační dopis. Firma mne nepozvala na pohovor a tak jsem volala kontaktní osobě, která mi sdělila, že mne nevybrali, protože jsem fluktuantka. Nevím, co si mám pod výrazem fluktuant vysvětlit.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Fluktuace zaměstnanců je vlastně pohyb zaměstnanců a kandidátů na trhu práce mezi jednotlivými zaměstnavateli. Fluktuace v podstatě ukazuje míru, s jakou kandidáti mění zaměstnání respektive zaměstnavatele.

Faktory ovlivňující fluktuaci

Mezi faktory, které ovlivňují míru fluktuace respektive důvody, proč mění zaměstnanci práci a zaměstnavatele, patří zejména:

Faktory fluktuace environmentální

  • Hospodářská situace a poptávka po práci
  • Trh práce konkrétní profese a regionu

Faktory fluktuace na straně firmy a zaměstnance

  • Spokojenost zaměstnance v zaměstnání
  • Mzdové nebo platové ohodnocení
  • Motivační systém ve firmě
  • Nefinanční benefitní systém zaměstnavatele
  • Pracovní kolektiv a atmosféra na pracovišti
  • Možnost respektive nemožnost kariérového nebo profesního růstu nebo vzdělávání
  • Firemní komunikace

Fluktant

Výraz fluktuant respektive fluktuantka je dovozen od slova fluktuace a mezi personalisty je tak označována osoba, která často mění zaměstnání a zaměstnavatele. Pokud Vás tedy firma, kam jste zasílala svůj profesní životopis a motivační dopis na pozici Asistentka , označila jako fluktuanta (fluktuantku), tak to znamená, že Vaše profesní zkušenosti respektive počet zaměstnavatelů jí přišel vysoký na počet odpracovaných let.

V případě, že máte v profesním životopisu více zaměstnavatelů než je obecný standard, tak CV můžete upravit podle následující rady - Profesní životopis a časté změny zaměstnavatelů.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Fluktuace - Fluktuant byla zveřejněna dne 2012-03-01

Bookmark and Share    počet zobrazení: 7266
Dotaz poradny práce a zaměstnání Fluktuace - Fluktuant je zařazen do oboru: Administrativa a backoffice


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server