povolánípovolání

Povolání v poradně práce a zaměstnání

Bookmark and Share

Téma povolání v nadpisu otázek poradny práce


Jak využít v povolání znalost velkého množství cizích jazyků?
Hovořím plynule slovensky, česky, maďarsky, anglicky, německy, holandsky, španělsky a italsky. V jakém povolání bych mohla co nejlépe uplatnit svoje znalosti a...

Počet vybraných rad s nadpisem povolání: 1
Téma povolání v textu rad poradny práce


Výstupní zdravotní prohlídka - odmítnutí
Chtěl bych se na něco zeptat, mohu odmítnout výstupní prohlídku ze zaměstnání, pokud se mne...

Průvodní dopis a změna profese (kariéry)
Chtěla bych požádat o radu, jak mám napsat průvodní dopis, když 5 let pracuji v jednom oboru,...

Asistentka, Sekretářka, Recepční
Jaký je rozdíl v náplni práce na pozici Asistentka, Sekretářka a Recepční? Na pracovních se...

Dohoda o provedení práce u více zaměstnavatelů a prohlášení poplatníka daně
Jsem studentka. V lednu jsem nastoupila na brigádu na dohodu o provedení práce (DPP) a podepsala ...

Pracovní poměr a živnostenské oprávnění
Chtěl jsem se zeptat, jestli když jsem zaměstnaný na pracovní smlouvu si mohu udělat živnoste...

Upřímnost na pracovním pohovoru
Před nedávnem jsem po 5 letech opustila své zaměstnání a nastoupila do nové práce, ale již ...

Průvodní dopis a dosavadní praxe
Jaká jsou pravidla pro uvádění pracovní praxe v průvodních dopisech? Uvádějí se v průvodn...

Branch Manager - Manager provozovny
V nabídce volných pracovních míst se nyní objevuje nabídka zaměstnání pro jednu velkou tele...

Platba uchazeče o práci v personální agentuře
Kamarádka se byla zaregistrovat v personální agentuře zaregistrovat a měla platit 500,- Kč pop...

ASM - Area Sales Manager
Můžete prosím vysvětlit výraz Area Sales Manager (ASM), který je poměrně často inzerován j...

Volno na hledání nového zaměstnání
Můžete vysvětlit, jak je to s nárokem na pracovní volno na vyhledání zaměstnání? V jakém ...

Diplomová práce a budoucí zaměstnání
V rámci vysokoškolského magisterského studia budeme volit téma diplomové práce. Je důležit...

Právo zaměstnance na hledání nové práce
Je stávající zaměstnavatel povinen, mě uvolnit na pracovní pohovor, pokud jsem ve výpovědní...

Služby personálních agentur
Po několika příležitostech hledání práce jsem byla většinou velmi zklamaná přístupem per...

Výkon jiného zaměstnání v době výpovědní lhůty
Ze zdravotních důvodů (ekzémy v obličeji z chemických výparů) mě v červnu zaměstnavatel p...

Počítačová gramotnost
Můžete popsat, co znamená termín počítačová gramotnost?...

Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce
Podle čeho zaměstnavatelé specifikují požadavky na vzdělání kandidáta ve volných místech?...

Nejvhodnější obor na VŠ pro projektového managera
Chtěla bych se stát projektovým managerem, jaký bakalářský (a poté navazující) obor by k t...

Počet vybraných rad obsahující v textu povolání: 18

Téma povolání patří do kategorie: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server