Služby personálních agentur


Služby personálních agentur

Placení za nadstandard v personální agentuře

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Po několika příležitostech hledání práce jsem byla většinou velmi zklamaná přístupem personálních agentur. Nikdy se nedozvím žádnou zpětnou vazbu, jen unifikovaný e-mail. Když se zeptám na doporučení, jaká pozice by nejlépe odpovídala mému profilu, tak mne jen odkážou na webové stránky, ať si tam najdu něco jiného. Je to tedy spíše případ velkých agentur. Ty menší, nebo oborově specializované bývají vstřícnější. Říkala jsem si, že bych chtěla také personální agentuře platit, abych získala lepší servis. Je taková služba vůbec pro kandidáty dostupná?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Asi nejsem schopen posoudit úroveň a kvalitu jiných personálních agentur. Z pohledu uchazeče chápu, že očekáváte odpovídající péči ze strany soukromého zprostředkovatele práce. Z pohledu personální agentury je někdy velmi obtížné tento standard dodržet, protože v určitých obdobích je poptávka ze strany uchazečů tak veliká, že je poměrně obtížné celou agendu vyřídit.

V dotazu nepíšete, zda jste nespokojena s reakcí agentur na zaslání životopisu nebo zda Vám nevyhovuje reakce agentury po pohovoru. Z tohoto důvodu rozdělím odpověď na dvě části:

Poradenství personální agentury po zaslání životopisu

Na základě zaslaných materiálů (profesní strukturovaný životopis, průvodní dopis) je velmi obtížné doporučit vhodnou pracovní nabídku nebo směr pracovní kariéry. V reakci na životopis může být maximálně připomínka k nedostatkům zaslaných dokumentů (například co v profesním životopise chybí), ale posouzení a případné doporučení k směrování kariéry pouze na základě pouze těchto informací a následného bez pohovoru považuji za neodborné.

Poradenství personální agentury při pohovoru nebo po pohovoru

V rámci pohovoru v personální agentuře je poměrně velká část času věnována právě části zaměřené na budoucí povolání. Zde se rozebírají nejen předpoklady na základě předchozí pracovní praxe, ale také motivace kandidáta, co by vlastně chtěl dělat. V rámci tohoto pohovoru považuji za samozřejmost, že konzultant sdělí uchazeči svůj názor na budoucí směrování jeho kariéry. Jaké vidí možnosti a co pro získání zaměstnání by měl uchazeč udělat. Přesto vždy při této části pohovoru zmiňuji jednu věc, že názor konzultanta je sice kvalifikovaný směrem k jeho praxi, ale vždy jde o doporučení na základě jeho subjektivního názoru. A proto je vždy nejdůležitější, aby o své budoucnosti nejvíce přemýšlel právě kandidát a aby již před pohovorem v personální agentuře měl ucelený názor na svou motivaci a ambice a poté mohl při pohovoru i lépe reagovat na připomínky nebo doporučení konzultanta.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Služby personálních agentur byla zveřejněna dne 2011-10-14

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5249
Dotaz poradny práce a zaměstnání Služby personálních agentur je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server