Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce


Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce

Jak zaměstnavatelé určují požadavky na vzdělání uchazečů v personální inzerci?

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Podle čeho zaměstnavatelé specifikují požadavky na vzdělání kandidáta ve volných místech?

Jsem finanční účetní a na některá pracovní místa požadují vysokoškolské vzdělání a jiní zaměstnavatelé mají jako požadavek středoškolské vzdělání. Přitom náplň práce u těchto pozic je velmi podobná.

Chápu, že v zahraniční firmě chtějí znalost angličtiny, ale není mi jasné, proč se různí požadavky firem na nejvyšší dosažené vzdělání.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Požadavky na kandidáty, které uvádějí firmy v nabídkách volných míst (a nejde pouze o nejvyšší dosažené vzdělání, ale i o dosaženou praxi nebo další znalosti a dovednosti) nejsou upraveny žádným zákonem. Specifikace požadavků v nabídkách zaměstnání je tedy plně v kompetenci zaměstnavatelů.

Specifikace požadavků na kandidáty a Zákoník práce

Požadavky musí být v souladu se Zákoníkem práce a další legislativou České republiky jen v tom smyslu, že nesmí jít o diskriminaci kandidátů.

Zákoník práce se věnuje problematice v svém paragrafu 30, kde je uvedeno následující:

Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností je v působnosti zaměstnavatele, nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jiný postup; předpoklady kladené zvláštními právními předpisy na fyzickou osobu jako zaměstnance tím nejsou dotčeny.

Speciální přepisy upravují výkon některých pracovních pozic a povolání a to zejména ve státní správě.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce byla zveřejněna dne 2014-06-09

Bookmark and Share    počet zobrazení: 3614
Dotaz poradny práce a zaměstnání Požadované vzdělání kandidáta v nabídce práce je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server