Může zaměstnavatel nařídit dovolenou na dobu plánované odstávky výroby?


Může zaměstnavatel nařídit dovolenou na dobu plánované odstávky výroby?

Překážky na straně zaměstnavatele nebo nařízená dovolená?

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Zaměstnavatel nám oznámil, že jeden den bude firma z provozních důvodů uzavřena a že na tento den si máme vzít dovolenou. Přijde mi to ale v rozporu se Zákoníkem práce, kdy podle mě, jde o překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel se však ohání možností nám dle zákoníku práce nařídit dovolenou. Prosím, jak to tedy je?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Váš dotaz je z oblasti pracovního práva a Zákoníku práce. Z tohoto důvodu, pro konkrétnější odpověď, bych Vám doporučil se obrátit na naši sesterskou poradnu zaměřenou na tuto problematiku - mám pracovně právní dotaz.

Ve stručnosti se však pokusím na Váš dotaz také odpovědět.

Zaměstnavatel má právo nařídit zaměstnanci nebo zaměstnancům čerpání dovolené na zotavenou. Z tohoto pohledu se jeví snaha zaměstnavatele nařídit čerpání dovolené na dobu, kdy plánuje zastavené výroby, jako naprosto legitimní i legální.

Zaměstnavatel však při nařízení dovolené zaměstnanci musí respektovat určitá další omezení, která jsou dána Zákoníkem práce a případně i dalšími pracovně-právními předpisy. Zákoník práce se věnuje problematice dovolené v paragrafech 216 až 219.

Z uvedených paragrafů například vyplývá, že zaměstnavatel může nařídit dovolenou, ale minimálně se črtnáctidenním předstihem. Pokud není nařízení dovolené zaměstnanci oznámenu ve čtrnáctidenní lhůtě, nemusí potom zaměstnanec na dovolenou nastoupit.

Další podmínkou stanovenou pro čerpání dovolené je nezbytnost umožnit zaměstnanci čerpání dovolené minimálně čtrnáct dnů v kuse z celkového délky dovolené čtyři týdny.

Sama jste asi schopna posoudit, zda uvedené podmínky Váš zaměstnavatel splnil nebo ne a zda postupuje v souladu se Zákoníkem práce. V případě, že ano, tak se domnívám, že je právem zaměstnavatele Vám takto nařídit dovolenou.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Může zaměstnavatel nařídit dovolenou na dobu plánované odstávky výroby? byla zveřejněna dne 2016-09-19

Bookmark and Share    počet zobrazení: 3466
Dotaz poradny práce a zaměstnání Může zaměstnavatel nařídit dovolenou na dobu plánované odstávky výroby? je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server