Je vysokoškolský titul výhodou při hledání práce?


Je vysokoškolský titul výhodou při hledání práce?

Význam VŠ titulu pro další kariéru

Výběr zaměstnání a trh práce
Trh práce

Je titul z vysoké školy nebo univerzity skutečně tak důležitý pro hledání dobré práce a další kariéru, jak se nám snaží vnutit reklamy jednotlivých vysokých škol?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Na Vaši otázku je velmi obtížné odpovědět jednoznačně ano nebo ne. Je asi velmi důležité specifikovat, pro jakou konkrétní kariéru nebo pro jaké konkrétní pracovní místo je vysokoškolský titul nezbytností nebo téměř podmínkou a kde titul nehraje téměř žádnou roli pro úspěšnou kariéru.

VŠ titul jako nezbytnost

Lékař bez lékařského vzdělání a odpovídajícího titulu je asi naprosto nepředstavitelnou variantou pro většinu z nás. Soudce nebo advokát bez odpovídajícího právního vzdělání zakončeného získáním titulu asi nebude tou správnou variantou. Práce ve státní správě, ve školství nebo ve státní a rozpočtových organizacích je také na určitých pozicích podmíněna odpovídajícím vzděláním a vysokoškolským titulem v určitém oboru. Na tyto pracovní pozice a pro kariéru v těchto oblastech je titul prostě podmínkou, bez které není možno na pracovní místo vůbec nastoupit nebo udělat odpovídající kariérový postup.

Stejnou legislativní podmínkou na vzdělání respektive VŠ titul může být i případ, kdy se uchazeč rozhodne pro vlastní podnikání na základě živnostenského oprávnění (OSVČ). Pokud je nutností pro vydání oprávnění k živnosti dokončené vysokoškolské vzdělání, tak není možné tuto podmínku obejít.

VŠ titul téměř jako podmínka

Pro úspěšnou kariéru ve velkých společnostech a nadnárodních korporacích jsou jasně stanoveny kariérové plány a plány rozvoje zaměstnanců, které jasně říkají, jaké nejvyšší vzdělání je nutné pro výkon určité pracovní pozice a odpovídajícího směru kariéry.

Jde o podmínky, které stanovují vnitřní předpisy nebo jiné dokumenty konkrétních společností a firem, ale které nejsou stanoveny příslušnými zákony nebo platnými legislativními normami. Z toho plyne, že v takových společnostech nebo organizacích je případně možno udělat výjimku a kandidát bez příslušného vzdělání, ale s odpovídajícími schopnostmi nebo dalšími jinými výhodami pro zaměstnavatele má možnost nastoupit na konkrétní pracovní pozici, kam je běžně podle firemních standardů vyžadováno získání vysokoškolského titulu.

Kde VŠ titul není nezbytností

Obecně lze říci, že čím menší soukromá firma nebo společnosti, tím větší je pravděpodobnost, že při přijímání nového zaměstnance nebo při kariérnímu postupu budou rozhodovat spíš individuální a požadované znalosti, zkušenosti a praxe uchazeče než jeho formální vzdělání a počet titulů.

Vysokoškolský titul je nespornou výhodou na trhu práce

Ukončené formální vzdělání tedy rapidně zvyšuje možnosti kandidáta na trhu práce a dává mu mnohem větší možnosti volby nebo výběru pracovního místa, výběru konkrétního zaměstnavatele i konkrétního směru pracovní kariéry. Vzdělání respektive konkrétní titul není však nezbytností pro výběr zajímavé místa nebo kariéry, ale limituje uchazeče v určitých segmentech trhu práce, které jsou pro většinu uchazečů o práce hodnoceny jako velmi atraktivní.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Je vysokoškolský titul výhodou při hledání práce? byla zveřejněna dne 2016-09-14

Bookmark and Share    počet zobrazení: 2554
Dotaz poradny práce a zaměstnání Je vysokoškolský titul výhodou při hledání práce? je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Výběr zaměstnání a trh práce

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Výběr zaměstnání a trh práce
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server