Právo zaměstnance na hledání nové práce


Právo zaměstnance na hledání nové práce

Placcené volno na hledání zaměstnání

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Je stávající zaměstnavatel povinen, mě uvolnit na pracovní pohovor, pokud jsem ve výpovědní lhůtě a výpověď byla podána mnou?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Poskytnutí placeného volna na pohovor u potenciálního nového zaměstnavatele je podle Zákoníku práce jasně vymezena. Zákoník práce říká, že nárok na placené volno jednu polovinu pracovního dne za týden má zaměstnanec, který je výpovědní době podle § 52 odstavce a) až e) ZP (pro přehlednost uvedený odstavec odcituji)

§ 52 Zákoníku práce
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost,

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnanec má nárok na placené volno na pohovor pouze v případě, kdy mu byla doručena výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec podal výpověď sám výpověď, musí na pohovor u nového zaměstnavatele čerpat dovolenou nebo volno bez náhrady mzdy.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Právo zaměstnance na hledání nové práce byla zveřejněna dne 2017-03-06

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5272
Dotaz poradny práce a zaměstnání Právo zaměstnance na hledání nové práce je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server