Výstupní zdravotní prohlídka - odmítnutí


Výstupní zdravotní prohlídka - odmítnutí

Povinnost zaměstnance absolvovat výstupní zdravotní prohlídku

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Chtěl bych se na něco zeptat, mohu odmítnout výstupní prohlídku ze zaměstnání, pokud se mne během pracovní doby nic nestalo a neměl jsem ani pracovní úraz či jakékoliv věci související s výkonem práce?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Zákon číslo 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) upravují i problematiku lékařských zdravotních prohlídek zaměstnanců.

V první řadě je třeba říci, že zaměstnavatel má jasný zájem, aby končící zaměstnanec absolvoval zdravotní prohlídku při ukončení pracovního poměru. Na základě této prohlídky je poté možné eliminovat část problémů s případným uplatňováním nároků spojených s nemocí z povolání, které by bývalí zaměstnanci mohli v následujících letech vznést. A naopak, pokud zaměstnanec odmítne absolvovat výstupní zdravotní prohlídku, tak ztrácí možnost uplatnit nároky z případné nemoci z povolání, která by vznikla v rámci výkonu práce u konkrétního zaměstnavatele.

A nyní pojďme k zákonům a vyhláškám, které stanoví, kdy zaměstnanci nemusí podstoupit výstupní zdravotní prohlídky (citace z vyhlášky 79/2013 Sb.):

Výstupní lékařská prohlídka se neprovádí, jde-li o

a) práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,

b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

První kategorií prací podle zákona o ochraně veřejného zdraví se řadí například činnosti administrativního charakteru.

Jak již bylo napsáno výše, je v zájmu zaměstnance i zaměstnavatele, aby zaměstnanec podstoupil výstupní zdravotní prohlídku u závodního lékaře.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Výstupní zdravotní prohlídka - odmítnutí byla zveřejněna dne 2015-01-02

Bookmark and Share    počet zobrazení: 16773
Dotaz poradny práce a zaměstnání Výstupní zdravotní prohlídka - odmítnutí je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server