Volno na hledání nového zaměstnání


Volno na hledání nového zaměstnání

Kdy mám nárok na pracovní volno na vyhledání nového pracovního místa?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Můžete vysvětlit, jak je to s nárokem na pracovní volno na vyhledání zaměstnání? V jakém rozsahu musí poskytnout zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno na hledání nové práce? Je toto pracovní volno placené? Mám nárok na pracovní volno i v případě, kdy podám výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Pokusím se uvést nedůležitější informace o pracovním volnu na vyhledání nového zaměstnání:

 • Pracovní volno na vyhledání zaměstnání se poskytuje na dobu nezbytně nutnou (maximálně jeden půl den v týdnu po celou dobu trvání výpovědní doby)
 • Pracovní volno na vyhledání zaměstnání je možné po dohodě se zaměstnavatelem možné slučovat.
 • Pracovní volno na vyhledání zaměstnání se poskytuje po dobu výpovědi, v nařízení vlády se neřeší ukončení pracovního poměru uplynutím doby, po kterou je poměr sjednán (pracovní poměr na dobu určitou)
 • Pracovní volno na vyhledání zaměstnání je placené pouze v následujících případech výpovědi ze strany zaměstnavatele:
  • a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
  • c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
  • d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  • e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost.
 • V ostatní případech výpovědi ze strany zaměstnavatele a při výpovědi ze strany zaměstnance je pracovní volno na hledání nové práce neplacené (bez náhrady mzdy nebo platu)

Volno na hledání práce a Poradna Zákoníku práce

V sesterské poradně pracovního práva byly k danému tématu publikovány následující dotazy, které mohou podrobněji osvětlit některé aspekty poskytování pracovního volna na vyhledání nového zaměstnání:

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. a náhradní volno na hledání zaměstnání

Z hlediska pracovně právní legislativy je celý problém řešen Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, konkrétně v článku 11 přílohy tohoto právního dokumentu, který si pro přehlednost cituji níže:

11. Vyhledání nového zaměstnání
Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Volno na hledání nového zaměstnání byla zveřejněna dne 2015-10-10

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5959
Dotaz poradny práce a zaměstnání Volno na hledání nového zaměstnání je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server