Kombinované studium a živnostenský list


Kombinované studium a živnostenský list

ŽL a kombinované studium

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Studuji kombinované studium, vlastním živnostenský list. Nejsem nikde zaměstnaná. Na průkazku pro studenty nemají nárok účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, a všichni studenti starší 26 let. Pokud podnikám na živnostenský list, znamená to stejné jako studium při zaměstnání?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

O tom, zda máte nebo nemáte statut studenta, rozhoduje způsob vysokoškolského studia. V dotazu uvádíte, že studujete kombinované studium. Kombinované studium je oficiální název pro studium dálkové a tak Vám, podle mého názoru, statut studenta nemůže být přidělen. Nejjednodušší způsobem, jak poznáte, zda máte status studenta i fakt, zda máte vystavenu studentskou ISIC kartu. V rámci kombinovaného studia je naprosto nerelevantní, zda pracujete, podnikáte na živnostenský list nebo jste evidována na místním úřadu práce. Pokud podnikáte na živnostenský list, nejste student a máte vyměřen základ pro platbu zdravotního pojištění a základ pro výši odvodů na sociální zabezpečení, jsem povinna tyto platby zálohy měsíčně platit.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Kombinované studium a živnostenský list byla zveřejněna dne 2011-10-20

Bookmark and Share    počet zobrazení: 6577
Dotaz poradny práce a zaměstnání Kombinované studium a živnostenský list je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server