Zápočtový list - Potvrzení o zaměstnání


Zápočtový list - Potvrzení o zaměstnání

Co znamená výraz Zápočtový list (Potvrzení o zaměstnání)

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Co je to vlastně zápočtový list?
Kdo mi zápočtový list vystaví?
K čemu potřebuji zápočtový list?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Potvrzení o zaměstnání (takzvaný zápočtový list) je dokument, který musí podle zákoníku práce (§313) vydat zaměstnavatel zaměstnanci po ukončení pracovního poměru nebo při ukončení dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedené práce a dohoda o pracovní činnosti).

Potvrzení o zaměstnání - Zápočtový list - co musí obsahovat

Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat následující informace:

  • Typ pracovně-právního smluvního vztahu (pracovní poměr, DPP, DPČ)
  • Dobu trvání pracovně-právního vztahu
  • Druh vykonávané práce nebo prací
  • Dosaženou kvalifikaci
  • Informace o srážkách ze mzdy
  • Údaje o započitatelné době zaměstnání
  • Odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přístupné expoziční doby (při práci v extrémních nebo nebezpečných podmínkách)

Údaje o průměrném výdělku nebo o způsobu ukončení pracovního poměru (například ukončení poměru pro hrubé porušení kázně) jsou vystaveny zaměstnavatelem na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Zápočtový list - Potvrzení o zaměstnání byla zveřejněna dne 2012-05-17

Bookmark and Share    počet zobrazení: 23132
Dotaz poradny práce a zaměstnání Zápočtový list - Potvrzení o zaměstnání je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server