Maximální výše úvazku u všech zaměstnavatelů


Maximální výše úvazku u všech zaměstnavatelů

Kolik pracovních poměrů může mít jeden zaměstnanec?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Proslýchá se, že se má snižovat maximální možný úvazek na osobu u všech zaměstnavatelů z 1,5-ti (tedy 12 hodin/den plus pauzy) na 1,2 tuším. Pracuji na vysoké škole a je tu běžné mít hlavní úvazek a třeba i několik dalších, byť krátkodobých, na různých projektech a grantech. Opravdu se chystá taková změna? Kdy a už je k ní nějaká dokumentace? Respektive kde bych našel současný stav jak je to se všemi úvazky dohromady?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Obecně lze říci, Zákoník práce nijak neupravuje počet pracovně právních vztahů a úvazků mezi jedním zaměstnancem a jedním nebo několika zaměstnanci.

Počet úvazků není Zákoníkem práce omezen

To znamená, že jako zaměstnanec můžete mít jeden nebo více pracovních poměrů podložených pracovní smlouvou nebo na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Pracovní smlouvu i pracovní smlouvy, dohodu nebo dohody o pracovní činnosti i dohodu nebo dohody o pracovní činnosti může mít zaměstnanec uzavřeny i pouze s jedním zaměstnavatelem.

Tolik tedy k Zákoníku práce a problematice více pracovních úvazků a pracovně právních vztahů s jedním nebo více zaměstnavateli.

Omezení maximální výše úvazku

V jistých oborech je omezena výše úvazku. Týká se to zejména zdravotnických zařízení.

Omezení maximální výše úvazku jako podmínka pro udělení grantu nebo dotace

Pravděpodobnou příčinnou pro omezení výše pracovního úvazku Ve Vašem případě je změna podmínek pro udělování grantů nebo dotací. Pokud čerpáte grant nebo dotace, tak je velmi pravděpodobné, že poskytovatel grantů nebo dotací podmíní přidělení finanční částky omezením maximální výše úvazků u zaměstnavatele případně u zaměstnavatele a partnerů, kteří se podílejí realizaci projektu.

Například u projektů a dotací na podporu zaměstnanosti (Operační program lidské zdroje a zaměstnanost, Evropský sociální fond) je omezení na 1.0 úvazku.

Omezení maximální výše úvazku na zaměstnavatele a případné partnery Vás však nijak neomezuje v uzavření dalšího pracovního poměru nebo jiného pracovně-právního vztahu s jiným zaměstnavatelem, který nemá co dočinění s Vaším grantovým nebo dotačním projektem.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Maximální výše úvazku u všech zaměstnavatelů byla zveřejněna dne 2014-07-30

Bookmark and Share    počet zobrazení: 21038
Dotaz poradny práce a zaměstnání Maximální výše úvazku u všech zaměstnavatelů je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server