Okamžité zrušení pracovního poměru- nevyplacení mzdy


Okamžité zrušení pracovního poměru- nevyplacení mzdy

Kdy lze okamžitě zrušit pracovní poměr pro nevyplacenou mzdy?

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Mohu dát okamžité ukončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti z důvodu nevyplaceni mzdy, a to i přesto že mzda byla doplacena. Mzda za listopad 2016,výplatní termín k 25 dni v měsíci,to je 25.12.2016, byla doplacena 31.1.2017, mzda za prosinec také nevyplacena k 25.1. 2017. Prosím o radu, jak nejlépe postupovat a formulovat výpověď.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Okamžité ukončení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy řeší Zákoník práce poměrně jasně a konkrétně v paragrafu § 56, který si pro přehlednost dovolím odcitovat:

§ 56 ZP - Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

(1) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,
a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).
(2) Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy nebo platu se použije § 67 odst. 3.

Pokud činí tedy prodlení zaměstnavatele s výplatou nebo jeho částí 15 dnů, tak má zaměstnanec nárok na ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel Vám dlužnou mzdy vyplatil 31.1. 2017 a protože výplatní termín byl 25.12. 2016, lhůta více než 15 dnů prodlevy je splněna a Vy máme možnost ukončit pracovní poměr Okamžitým zrušením z důvodu nevyplacené mzdy.

Ukončení pracovního poměru včetně uvedení důvodu s konkrétními daty předejte v písemné podobě zaměstnavateli nebo pošlete doporučeně poštou na adresu zaměstnavatele. Fakt, že jste momentálně v pracovní neschopnosti, nemá na situaci vliv.

Okamžité zrušení pracovního poměru - vzor

Vzorovou předlohu pro podobné pracovně-právní situace naleznete zde - Vzor - Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Okamžité zrušení pracovního poměru- nevyplacení mzdy byla zveřejněna dne 2017-02-06

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4137
Dotaz poradny práce a zaměstnání Okamžité zrušení pracovního poměru- nevyplacení mzdy je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server