Asistentka, práce na ŽL a Švarc systém


Asistentka, práce na ŽL a Švarc systém

OSVČ a podpora v nezaměstnanosti

Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
Jiné dotazy

Při hledání práce (asistentské pozice, administrativa apod.) jsem se setkala s nabídkou zaměstnavatele pracovat na živnostenský list, údajně za stejných podmínek (dovolená, výpovědní lhůta apod.) jako při práci na základě pracovní smlouvy. Živnostenský list nemám, ani jsem o jeho zřízení neuvažovala, vždy jsem pracovala na HPP na základě smlouvy, a proto bych se chtěla zeptat, jaké výhody, nevýhody, podmínky apod. by to pro mě znamenalo, zda by nešlo o švarc-systém (ev. za jakých podmínek by o švarc-systém nešlo) a jak je to s podporou v nezaměstnanosti při práci na ŽL v tomto případě.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Pracovní poměr jako pracovně právní vztah podložený pracovní smlouvou je odlišný od práce na živnostenský list. Zatímco pracovní poměry a vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou upraveny Zákoníkem práce a další pracovně právní legislativou, tak práce pro firmu na základě živnostenského listu je podložena smlouvou na základě obchodního zákoníku a obchodního práva. Vztah mezi osobou pracující na základě živnostenského oprávnění a firmou nelze nazvat vztahem zaměstnanec a zaměstnavatel, ale spíše vztah dodavatele a odběratele služeb. Z výše uvedeného jasně plyne, že podmínky nabízené zaměstnanci a osobě pracující na ŽL nemohou být z pohledu práva srovnatelné. A to vůbec nehovoříme o rozdílnosti v oblasti daní, zdravotního pojištění a plateb do sociálního systému.

Asistentské pozice na živnostenský list a Švarc systém

Pojímáme-li asistentskou pozici jako servisní pracovní činnost pro managera, vedoucího nebo pracovní tým, tak bude asi velmi obtížné se vyhnout obvinění ze Švarc systému. Pokud budete pracovat v rozvrhu směn nařízených zaměstnavatelem (pracovní doba), bude vystupovat jménem zaměstnavatele a ne svým a pokud budete začleněna do organizačního diagramu společnosti (nadřízení a kolegové), tak Vaše práce splňuje podmínky tzv. Švarc systému a smluvní vztah mezi firmou a Vaší osobou může být napadnut ze strany příslušných státní orgánů a hrozí postih a doplacení částek na daních, sociálním a zdravotním pojištění.

Švarc systém a další informace

Více o problematice zaměstnávání na živnostenský list a problémech spojených s termínem nazývaným Švarc systém naleznete v následujících odkazech:

Podpora v nezaměstnanosti a předchozí práce na živnostenský list (OSVČ)

Jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná na základě ŽL) se do evidence úřadu práce dostanete v případě, že ukončíte svou živnostenskou činnost nebo pokud výkon živnosti pozastavíte. Výše peněžité podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ se odvíjí od výše záloh (vyměřovacího základu) na základě podaného Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí rok odesílané příslušné správě sociálního zabezpečení.

Vzhledem k daňové optimalizaci, paušálním odpočtům a dalším faktorům je při srovnatelné mzdě a smluvní odměně podpora v nezaměstnanosti pro bývalého zaměstnance a pro OSVČ při podobném příjmu diametrálně odlišná v neprospěch OSVČ. Práce na živnostenský list je při podobném příjmu naopak výhodnější z hlediska výše daní a plateb zdravotního a sociálního pojištění.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Asistentka, práce na ŽL a Švarc systém byla zveřejněna dne 2013-05-29

Bookmark and Share    počet zobrazení: 7932
Dotaz poradny práce a zaměstnání Asistentka, práce na ŽL a Švarc systém je zařazen do oboru: Administrativa a backoffice


Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Jiné dotazy z oblasti hledání práce a zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server