Dohoda o pracovní činnosti a rozdíly oproti pracovnímu poměru


Dohoda o pracovní činnosti a rozdíly oproti pracovnímu poměru

Nemocenská, důchod a dohody o pracovní činnosti

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Byla mi nabídnuta práce zaměstnavatelem, který vlastní 3 firmy a pro všechny 3 firmy bych pracovala - tzn. že z každé firmy by mi šel příjem. Pracovní smlouva by ale byla sepsána na jednu z nich a ostatní dvě by bylo formou dohody o pracovní činnost. Chci se tedy zeptat, zda by se mi v případě nemoci vypočítávala nemocenská pouze z částky, kterou bych dostávala u té firmy na základě pracovní smlouvy nebo nebo i z těch dvou ostatních? A také z čeho by se mi pak vypočítával důchod? Děkuji za odpověď. Pavlína

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Poradna hledání práce odpověď:

Rozumím motivaci zaměstnavatele zaměstnat Vás v rámci tří firem na různé úvazky i různé typy pracovně právních vztahů - pracovní poměr založený pracovní smlouvou a dohody o pracovní činnosti. Chápu i Vaši úvahu o přijetí takového kompilátu tří pracovních vztahů. Je však potřeba vzít v úvahu rizika, které z toho vyplývají.

Odpověď na Vaše dotazy jsem rozdělil na tři části:

 • Rizika vyplývající z dlouhodobé z práce na dohodu o pracovní činnosti
 • Dohoda o pracovní činnosti a nárok na nemocenskou
 • Dohoda o pracovní činnosti a výpočet důchodu

Rizika vyplývající z dlouhodobé z práce na dohodu o pracovní činnosti

Zákoník práce jasně vymezuje výjimky, které jsou nebo mohou být rozdílné u dohody o pracovní činnosti oproti klasickému pracovnímu poměru podloženým podpisem pracovní smlouvy.

Tyto výjimky jsou Zákoníkem práce vyjmenovány následně:

 • převedení na jinou práci a přeložení,
 • dočasné přidělení,
 • odstupné,
 • pracovní dobu a dobu odpočinku,
 • překážky v práci na straně zaměstnance,
 • dovolenou,
 • skončení pracovního poměru,
 • odměňování s výjimkou minimální mzdy,
 • cestovní náhrady

Pokud se podíváte na výše uvedené, tak jasná rizika při podepsání dohody o pracovní činnosti se dotýkají i tak běžných věcí, jakými je dovolená, pracovní doba, ukončení pracovního poměru nebo odstupné. Například nárok dovolenou nebo nárok na odstupné by bylo třeba sjednat přímo v dohodě o pracovní činnosti.

Pokud by například dovolená nebyla sjednána v dohodě o pracovní činnosti, tak nebudete mít nárok na dovolenou respektive ve Vašem případě byste měla nárok na dovolenou pouze ze mzdy z pracovního poměru (toho pracovního úvazku, který budete vykonávat na základě pracovní smlouvy). Z dohod o pracovní činnosti byste pak neměla nárok na dovolenou a tak by celkově Vaše částka vyplacená za dovolenou byla nižší než pokud byste pracovala klasický pracovní poměr nebo klasické pracovní poměry.

Dohoda o pracovní činnosti a nárok na nemocenskou

Z dohod o pracovní činnosti se odvádí zdravotní pojištění a tak má pracovník nárok na nemocenskou, ale výplata nemocenské je opět podmíněna a to následujícím (podle zákona 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění):

 • dohoda o pracovní činnosti musí být sjednána na dobu delší než 14 dnů a,
 • sjednaný příjem z jedné dohody o pracovní činnosti v daném měsíci musí činit minimálně 2500,- Kč

Dohoda o pracovní činnosti a výpočet důchodu

Z dohod o pracovní činnosti je odváděno také sociální pojištění a výše odvodů do sociálního systému je stejná jako v případě pracovního poměru a práce na pracovní smlouvu. Pro výpočet důchodu by mělo být tedy irelevantní, zda pracujete pouze na základě pracovní smlouvy nebo na základě dohod o pracovní činnosti.

Na Vaši otázku do poradny práce a zaměstnání odpověděli konzultanti personální agentury Aditus

Rada Dohoda o pracovní činnosti a rozdíly oproti pracovnímu poměru byla zveřejněna dne 2014-04-03

Bookmark and Share    počet zobrazení: 5772
Dotaz poradny práce a zaměstnání Dohoda o pracovní činnosti a rozdíly oproti pracovnímu poměru je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server