Výpověď a výpovědní doba


Výpověď a výpovědní doba

Kdy mám podat výpověď

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Dohodl jsem s novým zaměstnavatelem na nástupu do zaměstnání od října 2011. Kdy mám podat výpověď současnému zaměstnavateli. Jaká je výpovědní doba, pokud chci ukončit pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Výpovědní doba je podle platného zákoníku práce dva měsíce. Výpovědní doba se začíná počítat od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, kdy byla výpověď podána. Výpověď můžete podat bez udání důvodu.

Pokud chcete nastoupit k novému zaměstnavateli k 1.10. 2011, tak podle platné legislativy musíte podat výpověď zaměstnavateli do 31.7. 2011.

Výpověď a výpovědní doba v pracovním právu

Pro přehlednost dodáváme některé odkazy z poraden pracovního práva
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server