Dohoda o provedení práce - musím mít živnostenské oprávnění?


Dohoda o provedení práce - musím mít živnostenské oprávnění?

Práce na dohody a spolupráce na ŽL - rozdíly

Adaptace, nástup do zaměstnání
Adaptace

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a pracuji pro zaměstnavatele z domova na základě Dohody o provedení práce. Rodičovská dovolená mi bude končit, ale zůstávám doma a chtěla bych pro zaměstnavatele dále pracovat na základě Dohody. Budu si muset založit živnostenské oprávnění nebo na dohodu mohu pracovat i bez tohoto oprávnění?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Práce na základě dohody o provedení práce a práce na živnostenský list jsou dvě naprosto rozdílné možnosti spolupráce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem respektive mezi firmou a živnostníkem. Nejsem si zcela jist, co Vás vede k uvedenému dotazu. Předpokládám, že vznikl požadavek zaměstnavatele, abyste si nechala vystavit živnostenský list.

Pro jistotu zkusím vysvětlit jednotlivé možnosti vztahů mezi firmou a osobou, která práci vykonává. Možnosti jsou následující:

  • Pracovní poměr na základě uzavřené pracovní smlouvy
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Spolupráce na základě živnostenského listu

Pracovní poměr na základě uzavřené pracovní smlouvy

Standardní pracovní poměr podložený pracovní smlouvou se řídí zejména Zákoníkem práce a další příslušnou pracovně-právní legislativou a poskytuje zaměstnanci největší formu ochrany a jeho práv. Na druhou strany je zaměstnanec vázán například výpovědní dobou, rozvrhem pracovní doby a dalšími povinnostmi z pracovního poměry vyplývajícími.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Podle Zákoníku práce má zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru, ale pro určitou část může využívat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, které mohou mít dvě formy:

  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o provedení práce

Rozsah práce = počet odpracovaných hodin, na kterou dohodu o provedení práce zaměstnavatel s pracovníkem uzavře, nesmí být větší než 300 hodin v jednom kalendářním roce. Do rozsahu práce se musí započítat také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být podle Zákoníku práce uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Z dohody o provedení práce se vždy odvádí daň 15% a neplatí se zdravotní a sociální pojištění v případě, že částka nepřesáhne 10 000,- Kč za měsíc.

Dohoda o pracovní činnosti

Druhá verze dohody konané mimo pracovní poměr umožňuje zaměstnavateli uzavřít se zaměstnancem vztah na počet hodin, které nepřesahují v průměru polovinu týdenní pracovní doby. Z dohody o pracovní činnosti se odvádí daň z příjmu, sociální i zdravotní pojištění.

Spolupráce na základě živnostenského oprávnění

Práce na IČo nebo jako OSVČ jsou dva další názvy spolupráce mezi firmou a pracovníkem, která je na základě živnostenského oprávnění. Takovou formu spolupráce neřeší Zákoník práce, ale Obchodní zákoník. Jde vlastně o smluvní vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty a tak neplatí práva a povinnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance, instituty jako výpověď, zkušební doba, ochranná lhůta a podobně nejsou relevantní. OSVČ poté má povinnosti vůči finančnímu úřadu, státní správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Sám si eviduje příjmy a výdaje a vede si vlastní účetnictví.

Z výše uvedeného plyne, že existence dohody o provedení práce není podmíněna vlastnictvím živnostenského oprávnění. Můžete tedy i po ukončení rodičovské dovolené pracovat pro zaměstnavatele na dohodu o provedení práce a nemusíte žádat o živnostenský list. Jediným limitem dohody o provedení práce je v tomto případě maximální počet hodin 300 za kalendářní rok.

Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

Rada Dohoda o provedení práce - musím mít živnostenské oprávnění? byla zveřejněna dne 2017-03-22

Bookmark and Share    počet zobrazení: 4701
Dotaz poradny práce a zaměstnání Dohoda o provedení práce - musím mít živnostenské oprávnění? je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Adaptace, nástup do zaměstnání

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Adaptace, nástup do zaměstnání
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server