Jak jednoduše nahlásit pracovní úraz a získat peněžní náhradu


Jak jednoduše nahlásit pracovní úraz a získat peněžní náhradu

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Jak mám správně nahlásit pracovní úraz a žádat o penežní náhradu za úraz?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny zaměstnání:

Někteří z Vás si možná všimli skutečnosti, že od 1.1 2015 se mění způsob evidence a nahlašování pracovních úrazů. A přitom správné zdokumentování a nahlášení pracovního úrazu je základem pro efektivní komunikaci s úřady a pojišťovnou při vyřizování náhrad a pojistného. Zanedbání důležitých informací Vás totiž může stát i nemalé peníze při vyhodnocování Vašich nároků. Bohužel správná evidence pracovního úrazu není nic jednoduchého a je k ní potřeba nastudovat několik nařízení a směrnic, abyste měli jistotu, že je Váš úraz nahlášen správně. O tom, na co si dát pozor, a také, že jsou i jiné efektivnější možnosti jak tuto problematiku řešit si povíme na následujících řádcích.

Mezi hlavní změny nahlašování pracovního úrazu patří zejména:

 • Nutnost přesně uvézt, jak ke zranění došlo (úrazový děj) do knihy úrazů
 • Zraněný pracovník musí podepsat výpis z knihy úrazů
 • Nově zavedená možnost nahlásit drobné úrazy pojišťovně pomocí tzv. "velkého záznamu", kdy se nahlásí všechny úrazy za předchozí kalendářní měsíc
 • Ruší se pevný termín uzávěrky pro posílání dokumentů "Záznam o úrazu" a "Záznam o úrazu - hlášení změn" pojišťovně (dříve do 5. dne v následujícím měsíci). Tyto dokumenty je stále nutné pojišťovně zaslat za účelem likvidace pojistné události, nicméně se ruší konkrétní časové určení.
 • Nově se oblasti zranění označují pomocí kódu standardu CZ-ISCO, které nahrazují stávající kódy KZAM. Do záznamu o úrazu se též doplňuje rubrika bydliště.
 • Poslední úpravy se týkají hlášení změn, které se bude vypracovávat i když dojde k pracovní neschopnosti v souvislosti s týmž pracovním úrazem např. neschopnost z důvodu následné léčby. Do hlášení změn též přibyla kontrasignace zástupcem odborové organizace a zaměstnance majícího na starosti BOZP. Tento podpis je vyžadován zejména při změnách klasifikace zranění či úrazového děje.
 • Jak můžeme vidět, tak nahlašování pracovního úrazu není z administrativního hlediska nic moc jednoduchého, navíc musíme následně takový formulář v určitých případech poslat na několik institucí jako Oblastní inspektorát práce, pojišťovna, popř. policie ČR a další. Jak se v tomto ale vyznat? Naštěstí tu existuje nová bezplatná služba, která Vám umožní sestavit hlášení o pracovním úrazu přesně podle aktuálních pravidel a nařízení prostřednictvím intuitivního online formuláře. Tuto službu najdete na adrese http://www.pracovniuraz.cz/

  Jak už jsme napsali výše, tak služba, kterou nabízí společnost CRDR s.r.o. funguje bezplatně a jako uživatelé máte v zásadě dvě možnosti jak službu využívat. První možností je čistě vyplnit pomocí průvodce Váš formulář o pracovním úrazu. Přesně podle způsobu, jaký úraz se Vám nebo někomu z Vašeho okolí stal, budete instruováni, jakým způsobem formulář vyplnit. Hotový formulář je Vám následně zaslán na email a Vy si jej můžete vytisknout, podepsat a zaslat na příslušná místa.

  Druhou možností je se na stránkách pracovniuraz.cz zaregistrovat (taktéž zdarma), čímž získáte rozšířené možnosti, jakým způsobem pracovat s přiloženou evidencí úrazů. Ve Vašem uživatelském účtu se tak nejen budou jednotlivé vyplněné formuláře bezpečně ukládat, ale získáte i možnost přidávat k danému úrazu fotodokumentaci a další nezbytné dokumenty (lékařskou zprávu, protokol od policie apod.). Samotný záznam můžete následně i upravovat či zpřesňovat, aniž byste museli vyplňovat nový formulář znovu, jak je tomu ve variantě bez registrace.

  Díky portálu pracovniuraz.cz tedy vyplníte formulář o pracovním úrazu velmi snadno a v případě, že si založíte účet, máte je vždy plně pod kontrolou. Díky permanentní aktualizaci portálu podle nových směrnic BOZP a s tím souvisejících předpisů na evidenci pracovních úrazů, máte vždy jistotu, že Váš záznam vyplníte správně, což se Vám určitě vyplatí při řešení bolestného a dalších náhrad škody.

  Vaše otázky na hledání práce a zaměstnání odpovídají pracovníci společnosti Aditus personální agentura

  Rada Jak jednoduše nahlásit pracovní úraz a získat peněžní náhradu byla zveřejněna dne 2015-03-02

  Bookmark and Share    počet zobrazení: 4495
  Dotaz poradny práce a zaměstnání Jak jednoduše nahlásit pracovní úraz a získat peněžní náhradu je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


  Kariéra, profesní dráha

  Vybrané rady z kategorie

  Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
  (c) Aditus Consult s.r.o.
  personální agentura

  (c) Hledám Práci.cz
  pracovní server