Profesní růst a kariérový růst


Profesní růst a kariérový růst

Co je to profesní a kariérový růst?

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

V personálních inzerátech nabízejí zaměstnavatelé profesní a kariérový růst. Co to přesně znamená? Myslel jsem si, že jde o podobné dva výrazy pro možnost povýšení.

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Co přesně zamýšlejí zaměstnavatelé, když v personální inzerci uvádějí možnosti profesního a kariérového růstu se nedá přesně odhadnout.

Předpokládám, že většina uchazečů vnímá termíny profesní růst a kariérový růst podobně. Pokud bychom měli definovat uvedené výrazy jako rozdílné, tak by výklad zněl následovně:

Profesní růst

Profesní růst je možné vnímat jako rozvoj v rámci profese nebo pracovního místa. Školení, vzdělávací kurzy, prohlubování znalostí, zkušeností a dovedností pro výkon práce na stávajícím místě.

Kariérový růst

Kariérový růst znamená rozvoj v rámci organizační struktury společnosti a vnímáme ho jako možnost pracovního postupu (povýšení) .

Například u pracovního místa programátor by mohl kariérový růst vypadat následovně z pracovní pozice Programátor junior přes pozici Programátor senior na místo Programátor Team Leader.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Profesní růst a kariérový růst byla zveřejněna dne 2011-07-26

Bookmark and Share    počet zobrazení: 10251
Dotaz poradny práce a zaměstnání Profesní růst a kariérový růst je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server