Kvalifikační dohoda


Kvalifikační dohoda

Uzavření dohody o úhradě školení a doby setrvání ve firmě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Kariéra, profesní dráha
Profesní kariéra

Zaměstnavatel mi nabídl účast na velmi atraktivním, ale také velmi nákladném školení zaměřené na project management. Školení včetně závěrečné zkoušky a certifikátu stojí téměř 160 tisíc korun. Mou účast na tomto školení však podmiňuje uzavřením Kvalifikační dohody.

Kvalifikační dohoda mne zavazuje ve firmě zůstat 60 měsíců (5 roků) nebo budu nucen zaplatit náklady zaměstnavatele na školení. Náklady na školení uvádí cenu kurzu, náklady na ubytování a cestu a také mou mzdu po dobu školení (dny školení).

Je postup zaměstnavatele při sjednání kvalifikační dohody správný?

Je uzavření kvalifikační dohody pro zaměstnance výhodné?

Potřebujete zkontrolovat pracovní smlouvu nebo její dodatek?
Placená kontrola smluv pro zaměstnance

Odpověď poradny práce:

Kvalifikační dohoda je poměrně častým nástrojem Zákoníku práce používaným zaměstnavateli při nákladných investicích do školení a vzdělávání zaměstnanců.

Kvalifikační dohoda - podmínky uzavření

Minimální cena školení pro úvahu o uzavření kvalifikační dohody je 75 000,- Kč a doba 5 let od ukončení vzdělávacího programu je maximální dobou, kterou lze sjednat v kvalifikačních dohodách.

Nákladem školení pro kvalifikační dohodu může být nejen cena školení, ale i ostatní náklady spojené s vyškolením zaměstnance Jako jsou zmiňované náklady na ubytování a mzda pracovníka po dobu školícího kurzu.

Z výše uvedeného vyplývá, že Váš zaměstnavatel postupuje správně při sjednávání kvalifikační dohody.

Kvalifikační dohoda - nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a ukázkové případy použití kvalifikační dohod můžete najít v sesterské poradně zaměřené na pracovní právo a zákoník práce:

Je uzavření kvalifikační dohody pro zaměstnance výhodné?

Výhody a nevýhody takového školení musí zaměstnavatel vždy individuálně posoudit. Jedná se vlastně o porovnání ceny a výkonu. Cenou je v případě zaměstnance sjednaná částka za školení a doba povinnosti setrvat u zaměstnavatele a výkonem je vlastní obsah školení, kredit certifikace a skutečný přínos pro zaměstnance a jeho budoucí kariéru.

Protože kvalifikační dohoda je vlastně písemnou smlouvou, tak je pouze na Vás, zda podmínky zaměstnavatele přijmete či nikoliv.

V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus

Rada Kvalifikační dohoda byla zveřejněna dne 2014-07-28

Bookmark and Share    počet zobrazení: 7275
Dotaz poradny práce a zaměstnání Kvalifikační dohoda je zařazen do oboru: Hledání zaměstnání obecné informace


Kariéra, profesní dráha

Vybrané rady z kategorie

Všechny dotazy z rubriky: Kariéra, profesní dráha
(c) Aditus Consult s.r.o.
personální agentura

(c) Hledám Práci.cz
pracovní server